Marketing: mit jelent?

StartMa markekting és vállalkozásA StartMa program marketing-tematikus cikksorozatot indít, melynek keretében először is azt igyekszünk tisztázni, hogyan értsük egyáltalán a marketing-tevékenység fogalmát.

             A puszta szó eredetének vizsgálata önmagában nem mond eleget, még félrevezető is lehet, de ezzel kezdjük. Az antik görög istenségek körében Hermész, a furfangos, egyszerre volt a fizikai mértékek, a kereskedők és az utazók, az ékesszóló retorika istene, irodalompártoló, ugyanakkor védelmezte a pásztorokat és a tolvajokat (érdekes együttállás, ha a birkalopási eseteket tekintjük). Elsősorban azonban kommunikátori funkcióiról volt ismert: az isteni szférában ő töltötte be a hírnök és az élénk szellemű közvetítő, mintegy a diplomata szerepét. Hermészt a latinitásban átnevezték: a római istengalériában Merkur, Mercurius lett a neve. (Érdemes megnézni a Gemini csillagjegyhez rendelt Merkur bolygóhatás jellemzését bármely asztrológiai összefoglalóban.) Ezzel az istennévvel összefüggésben lett (például) a nagykereskedő, felvásárló neve „mercator” a rómaiaknál.  Mire a latin nyelvet átvett gallok és frank-germánok országában kialakult a francia nyelv, a „mercator” szó második hangja már a-ra változott: a kereskedőt „marchand”-nak mondták (emellett szinonímákat is használva), míg az angolok a „merchant”-nál maradtak (náluk sem egyedüli jelölés). Németül ebben a jelentésben más történetű szóalakok domináltak, de a piac – mint vásártér – neve   azért a német nyelvterületen  is latin eredetű szó lett: „markt”. Ez a szó, akár az angol „market”, érdekes asszociatív érintkezésben van a „mark” szóval (jel, nyom, jegy stb.), hiszen itt értékjelzésekre is gondolhatunk („marker”). Mi több, az áremelést vagy a valuta-felértékelést az angol „mark up”-nak mondja.

           A „marketing” szó legkorábbi és legszimplább, mondhatni kezdetleges jelentése: piaci adásvétel. Igeként a „market” árusításra, értékesítésre, piacra-vitelre, vásározásra vonatkozik. Ma azonban senki nem nevezné marketing-tevékenységnek önmagában azt, amikor valaki – mondjuk egy működő vásártér helybérlőjeként a standján állva – az áruját hangosan kínálgatja.  Ezzel szemben akár egy közvéleménykutatás, sőt egy ilyen kutatás projektjének már csak a megtervezése is méltán nevezhető marketing-feladatnak abban az esetben, amikor ez a munka jellegzetesen üzleti célú, tehát például egy termelő vagy szolgáltató vállalat, vállalkozás üzleti stratégiáját –  vagy egyáltalán hatékony üzletpolitikáját –    hivatott szolgálni. Egy árupolc elrendezésének megfontolt megváltoztatása megintcsak a marketinghez tartozó lépés. Egyelőre tehát ott tartunk, hogy bár a marketing elsődlegesen az üzleti sikerre törekvés kifejezője és eszköze, hisz mindenekelőtt az áru-értékesítéshez, -értékesüléshez, úgymond az eladáshoz van köze, elvileg mégsem áll közel épp ahhoz a jelenséghez, amikor valaki alkalmilag jó haszonnal elsóz valakiknek egy nála lévő holmit vagy készletet.

A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

StartMa

(X)
Széchenyi 2020 EU logo