Online menedzserek – generalista és specialista

StartMa markekting és vállalkozásA StartMa program marketinges témájú cikksorozatában az előző alkalommal csak  jelzésszerűen írtunk az online menedzserség első válaszútjáról, ezt a válaszutat próbáljuk most kicsit közelebbről megvilágítani.

                 A generalista marketing-menedzser mindegyik online részterületen – másképpen mondva: a marketing-csatornák mindegyikében – járatosságot szerez az ott zajló marketing-aktivitásokat illetően. Nemcsak azok technikai hogyanjában ismeri ki magát, hanem az adott részterületen dolgozók aktuális felismeréseiről, szaktárgyú dilemmáiról is tud. Elsőrangú szakértőnek egyetlen marketing-csatorna dolgában sem mondható, ám ez a negatív körülmény két pozitívummal ellensúlyozódik. Az egyik: a generalista mégiscsak folyvást közelít az el nem ért kompetenciához, hiszen az idő teltével minden részterületen egyre komplexebbekké válnak az ismeretei.  A másik: elsőrendű hozzáértésre tesz szert a marketing-csatornák viszonyának áttekintésében, és általában véve is „specialistájává” válik a szakterületek közti közvetítő-szerepnek, gondoljunk például fejlesztők és marketingesek vállalaton belüli együtt-dolgozására. Egy-egy nagyban összetett marketingfeladatnál a „nagy képet”, nézi, eszerint szól hozzá, illetve tesz lépéseket részfeladatok dolgában. Az ilyen képességet kifejlesztők természetesen nem mindig marketingesek. Ha azok, akkor leggyakrabban projektmenedzserek, de általában az ügyvezetői, felső vezetői állások többsége idetartozik. Hasonló képességre azonban a hivatali ügyintézőknek is szüksége van, az ügyfélszolgálatosoknak, de a háziorvosoknak is. A haladott, kibontakozott generalista-képességgel rendelkezők munkaerőpiaci, állásszerzési előnye az, hogy hordozói rugalmasan tudják vállalni, viselni a szakterület-váltásokat, átképzéseket (képesség-konvertálás). Viszont egyfajta hátrányuk is van az álláspiacon: könnyebben pótolhatók, mint az épp ezért átlagosan magasabban kereső specialisták. Utóbbiaknál viszont megvan a veszélye, hogy túl szűk területre zárják be magukat, amely kis részterületnek később csökkenhet a jelentősége.

                A jó generalista jolly jokert érhet, a valódi specialista pedig ászt. A specialista marketinges egy bizonyos marketing-csatorna aktivitásainak nagy elmélyültje, up-to-date tájékozottsággal a világbeli kollégák tevékenységéről is. Ambícióival együtt jár a törekvés, hogy a nulla felé közelítsen az olyan kérdések száma, amelyeket nem tud hasznosan megválaszolni (természetesen az ügyfelek felől, illetve kollegiálisan érkező, és tematikailag őrá tartozó kérdésekről van szó). Menedzserré akkor válik, ha a maga szakágában egy egész team vezetését vállalja, esetleg alárendelten bevonva más marketing-csatornákat is.  Tudása a többi marketing-csatornáról elvileg kisebb, mint a generalistának.  Az viszont annál inkább lehetséges, hogy egy bizonyos másik – esetleg még csak keletkezőben lévő, trendszerűen kitapintható – marketing-területen ugyanarra a specialista fokra zárkóztassa fel ismereteit, mint amely fokot az eredetileg választott területen már képvisel.

A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

StartMa

(X)
Széchenyi 2020 EU logo