Online marketing – a T-alakú menedzser

StartMa markekting és vállalkozásFolytatjuk a StartMa program marketinges cikksorozatának az online menedzserségbe bevezető írásfüzérét.

              A generalista és a specialista menedzsertől eltérő harmadik típust azért nevezik „T alakúnak”, mert a „T” mint ikonikus jel egyszerre fejezi ki az összekötő, közvetítő, átfogó szerepet és a képzettség jelentős mélységi tartalmát. A jel vízszintes tetejét úgy is tekinthetjük, mint több irányba kitárt két kart, míg a jel hosszan leérő (vagy fordítva: alantról a tető-vonalhoz hosszan felérő) szár-része a mélységre utal. (Ennek megfelelően léteznek „I” alakú és        „–” alakú szak-alkalmazottak is, bár szerencsére jóval gyakoribb, hogy az „I”   inkább „L”, vagy hogy az „–”, ha jobban megnézzük, inkább „T”, csak rövid a szára).  T alakú menedzserré azon a döntésen át válik valaki (ehhez is saját külön hajlam szükségeltetik, mint a másik két tipikus út közti választáshoz), hogy elhatározza, úgy fogja elérni valamely területen a specialistához illő ismeret-szerzési és gyakorlottsági szintet, hogy ez a tudás innovátori,  kreativitási impulzusokat termeljen számára a szakági együttműködéseket illetően is. A leendő T-alakú menedzser, miközben érzi a részterületi specializáció sodrát, érez magában egy más, de ezzel összehangolható vonzást. Nem egyszerűen valami koordinátori hajlamról van szó. Az empátia fokozott képességét érzi magában, és természetesen feszíti ez, meg kívánja találni ennek érvényesítési módját a munkájában. Ezt előkészítendő általában két marketing-csatornát jó kiválasztania specializációra, egy bejáratottat, és egy még csak alakulóban, feljövőben lévőt. Nem árt, ha bővülő marketing-albuma (inspirációs példagyűjtemény és önálló ötlettár, kísérletezési dokumentáció) olyan izgalomról árulkodik, amely már a kissé grafomán naplóírók szenvedélyességéhez hasonló.  Hiszen az általa segített és tükrözött munkapályának kutatói értékűnek kell lennie: a T-alakú menedzsernek a marketing-térképen még jelöletlen átjárókat kell felfedeznie a marketing-területek közvetlen valóságában.

                Egyik nagy kommunikációs pozitívuma, hogy miközben nem veszíti szem elől a stratégiai szempontokat, mindegyik marketing-specialistával a megfelelő szakzsargonban, akadásmentesen tud beszélni, annak saját szak-problematikáját több mélység szerint ismerve. Ehhez nem kell sorra mindegyik szűkmetszetet mesterként ismernie, de egyiket-másikat igen (így olykori alkalmakkor akár ki is válthatja egy-egy specialista munkáját). Az ügyfélközpontú marketing-megközelítés széles megértése tehát (folyamatos párbeszédben az ügyfélkörrel, elemzőkész adathasználati járatosság olyan kérdéskörökben, mint design és ügyfélélmény, eltérő vásárlói magatartások és fogyasztói pszichológia, a tartalom, a forma és a technológia hármas viszonya a kommunikációban) társul az eszközhasználati részletek olyan ismeretével, amely erősen asszociatív összefüggés-érzékelést tesz lehetővé a munkaösszetevők mozzanatai közt.

A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

StartMa

(X)

Széchenyi 2020 EU logo