A műanyag brikettálás

Mobil brikettálás
A BrikettMobil projekt elindítását kettős cél vezérelte. A faipari illetve mezőgazdasági üzemekben folyamatosan termelődő fahulladék szállítás nélküli, helyben történő feldolgozása, illetve az így létrehozott jó minőségű, magas fűtőértékű fabrikettel környezetbarát fűtési lehetőség biztosítása.

A feldolgozó üzem telephelyére kiszállítható és ott működő mobil brikettáló berendezés valós, kézzel fogható értéket teremt a kidobásra szánt hulladékból, miközben munkalehetőséget biztosít hátrányos helyzetű embereknek, akik a berendezést működtetik, illetve raktározási, logisztikai feladatokat végeznek.

Cikksorozatunkban a fűtés történeti fejlődésétől a brikettálás technológiai folyamatának bemutatásig szeretnénk megismertetni az olvasót azokkal a szempontokkal, amelyeket a technológia fejlesztés és az üzleti modell kidolgozása során figyelembe vettünk.

Évente több millió tonna mezőgazdasági hulladék keletkezik az országban. A műanyag százalékos aránya a hulladék, a települési szilárd hulladékkezelési rendszerben is növekszik. Ezek a biomasszák vagy mezőgazdasági hulladékok, energiaforrásként közvetlenül felhasználhatóak. A probléma az energiahatékonyság és a környezetszennyezés. Ugyanakkor a műanyagokat újrahasznosítják, és jelentős része a talajkitöltésre kerül. Mivel a műanyagok magas üzemanyag-értékkel rendelkeznek, biomasszákkal kombinálva szilárd brikett állítható elő.

A környezetvédelem és az anyagok újrahasznosítása kiemelt fontosságúak napjainkban. A megújuló energiaforrások felhasználásakor sok esetben a brikettáló technológiát alkalmazzák. Biomassza alapú üzemanyagokat sok országban használnak. Brikett előállítható, nemcsak biomasszából, hanem más típusú hulladékokból is, például papír, műanyag és más éghető hulladékokból. Különböző típusú brikettáló berendezések folyamatos fejlesztés alatt állnak. Az alternatív üzemanyagok, mint a biomassza, áttörést mutatnak az energiaszektorban a zöld energia előállításának tekintetében.

Ebben a cikkben bemutatjuk a brikettet, amely hagyományos biomasszákat és műanyag hulladékokat tartalmaz. A biomassza brikett üzemanyag-értéke növekszik a műanyagok keverésével, ami minimalizálja a víz abszorpciója és morzsolódása növeli a tárolókapacitást és az erőt. A műanyag-biomassza jellemzésekor, az látható, hogy 10% hulladék műanyag hozzáadásával a fűtőérték 40% -kal megnő és megduplázza a nyomószilárdságot. A kezdő lépés a hulladék aprítása, a méret csökkentése érdekében, ugyanis a kisebb részecskeméret lehetővé teszi a termék jobb tulajdonságainak elérését, szárítással, keveréssel és brikettálással. Az őrölt műanyag hulladék keverése egyéb biológiai anyagokkal (fűrészpor, papír, stb.) jobb brikett préseléshez és magasabb fűtőértékhez vezet. Brikettálás előtt, az anyag nedvességének tartalmát szárítással csökkenteni kell.

A nemzet fejlődéséhez tartós energia ellátásra van szükség. Az energiaválság problémája nagy számban a fejlődő országokban van jelen, ámbár minden ország keresi és fejleszti az alternatív energiaforrások lehetőségeit. A hagyományos energia tározó erőforrások, mint a kőolaj és a földgáz jelentősen csökkentek, és az országok nagymértékben függnek az importtól, üzemanyag energiaigényük kielégítésére.

A gazdasági növekedés és a változó fogyasztás okai, hogy nőtt a világ műanyag fogyasztása. A műanyagok éves fogyasztása az 1970-es évek, mintegy 5 millió tonnájáról majdnem 100 millió tonnára nőtt, így ma 20-szor több műanyagot állítanak elő, mint 50 évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy egyrészt több forrást használnak a megnövekedett műanyag kereslet kielégítésére, másrészt egyre több műanyag hulladék keletkezik. Ennek oka a gyors urbanizáció. A termelés növekedése miatt a műanyag hulladék, a szilárd hulladék fő áramlataivá válnak. Étkezés után a műanyag- és papírhulladékok, a fő települési és ipari hulladékot képeznek a városokban. Még az alacsony gazdasági növekedésű városokban, több műanyag hulladék keletkezik a műanyag csomagolás miatt, pl. műanyag bevásárló táskák, PET-palackok és egyéb áruk / készülékek, amelyek fő összetevője a műanyag. Ez a növekedés a helyi lakosság számára nagy kihívássá vált, hogy megtalálják a legmegfelelőbb újrahasznosítási technológiákat. Az integrált szilárd hulladék hiánya miatt a műanyag hulladék nagy részét nem gyűjtik össze, nem kerül megfelelő kezelésre, és mivel a környezetre és a közegészségügyre gyakorolt ​​negatív hatásai magasak, aggasztó jövőkép rajzolódik a szemünk elé. Továbbá a műanyag hulladék szemetelése a csatornarendszer eltömődéséhez vezet. A műanyagok nem bomlanak le, ezért a talajtakarásnak való kitettségnek állítólag súlyos hatásai lesznek a környezetre. Az újrahasznosítás és az újrafelhasználás folyamatban van a gyakorlatban, míg a műanyag hulladék egy része folyékony üzemanyaggá alakítva, összetett gyártás és útszéli építési munkák alapanyagaként szolgál.

További alternatív energiafelhasználási és fűtési lehetőséget rejt a fabrikett. A Sajó Brikett Nonprofit Kft. innovatív technológiát vezetett be az újrahasznosítás és a fűtés piacára. Mobil brikettáló géppel rendelkezik, mely a keletkezett mezőgazdasági, ipari, zöld- és egyéb famaradványok keletkezési helyén végzi az újrahasznosítást, így csökkentve a hulladék ökológiai lábnyomát. A fabrikettáló gép, szárítás, aprítás után, magas nyomáson préseli a maradványokat, mindenfajta kötőanyag hozzáadása nélkül. Az újító technológiának köszönhetően kiváló, egyenletes hőmérsékletet biztosító, ugyanakkor minimális szén-dioxid kibocsátással bíró fűtőanyagot állít elő.

A tartalom a magyar állam és az Európai Unió támogatásával jött létre a SAJÓ BRIKETT Nonprofit Kft GINOP-5.1.7-17-2018-00138 pályázata keretében.

A fejlesztés célja egy mobil brikettáló rendszer beszerzése, melynek szolgáltatásként történő hasznosításával a vállalkozások a náluk hulladékként keletkező biomasszát (papír, faipari, mezőgazdasági, erdészeti hulladék) saját telephelyükön brikettté alakíttathatják. Ezzel külön beruházás nélkül csökkenthetők a tárolási problémák, illetve – a tömörítés során felmerülő további költségeket is figyelembe véve – a jóval a piaci ár alatt juthatnak jó minőségű tüzelőanyaghoz. A projekt üzleti célcsoportját azok a vállalkozások alkotják, akiknek egy ilyen beruházással kapcsolatos pénzügyi korlát vagy a keletkező mennyiség miatt jobban megéri a kapacitás időszakos bérlése, mint saját kapacitás építése, vagy fűrészpor, illetve apríték alapanyagként történő értékesítése.

Az ügyfeleknél jelentkező pénzügyi szempontok mellett a projekt kiemelt értékként kezeli a környezeti fenntarthatóságot, ami a brikettált biomassza hasznosítása kapcsán az alacsonyabb környezeti terhelés és a magasabb energiahatékonyság formájában jelenik meg. Társadalmi vállalkozásként fontosnak tartjuk továbbá, hogy az egyes településeken keletkező zöldhulladék vagy papír helyben feldolgozásra és brikett formájában hasznosításra kerüljön, ezért a szolgáltatást méltányos áron elérhetővé tesszük önkormányzatok számára is.

További információ, kapcsolatfelvétel:
Brikett Mobil: a mobil brikettáló

Korábbi írásunk:
A műanyagok tömörítése

Ajánlott oldalak:
Mobil brikettáló: Hatékony megoldás a brikettálás
Környezetbarát brikettálás – Az újrahasznosítás hatékony lehetősége
Fabrikett készítése: A brikett a hatékony és fenntartható energiatermelés forrása
Mobil brikettálás a Netlexikon.hu-n

(X)