Társadalmi kohézió

More Pékség
Összefoglalás:
Mi is az a jólét? Miként közelítsük meg és, hogyan definiálhatjuk? Az emberek közösségében van az erő. Cikkünkben megismerheti a társadalmi kohézió fontosságát a hátrányos helyzetűek számára.

Egy ország jólétének és társadalmi kohéziójának szintje hosszú időn keresztül nagyrészt stabil. A jólét két kulcsfontosságú tényezője, az egyenlőség és az oktatás. Ez a cikk áttekinti ezeket a kapcsolatokat, majd annak megvitatására tér át, hogy az oktatás korai szintje hogyan befolyásolja a korabeli jólétet. Megállapítja, hogy az oktatás a társadalmi kohézió szempontjából fontos, és hogy az oktatás történelmi szintjei többnyire fontosabbak, mint a kortárs beiskolázások. A bizonyítékok nagyrészt nyugatról származnak az adatok rendelkezésre állása miatt, de más régiókban is támogatják ezt az állítást. Bizonyítékok vannak arra is, hogy az országok felzárkózhatnak. A változás azonban nem könnyű, tekintettel az egyenlőtlenség „ragadósságára” és az 1870-es és 2010-es átlagos iskolai évek közötti magas összefüggésre. Nehéz a szegény és képzetlen állampolgárok számára megszervezni, és biztosítani a forrásokat. Számos ország nem rendelkezik elegendő gazdasági vagy egyéb erőforrással vagy politikai támogatással ahhoz, hogy lehetőséget teremtsen az emberi tőke eloszlásának megváltoztatására.

Az emberi jólét és az életminőség felmérésére sokféle megközelítés létezett. Különbségektől függetlenül az elmúlt évtizedekben általános konszenzus született az igényről, mely a hagyományos jövedelemorientált jólét mérséklése az „emberi fejlődéssel, (vagyis a „képességek megközelítése”) kétségtelenül az egyik legfontosabb kezdeményezője ennek a szemléletnek. A képesség megközelítés, a társadalmi tényezők fontossága és a társadalmi kontextus kevésbé kaptak lehetőséget, központi szerepet. Az itt bemutatott elemzés középpontjában áll az a társadalmi kérdés, melyek meghatározó tényezők és fontos szerepük van a jólétben. Különösképpen foglalkozunk a társadalmi kohézió fontosságának elméletével és értékelésével, amelyet társadalmi minőségként említünk az emberi képességek elemzésében.

A társadalmi kohézió egy olyan fogalom, amelynek jelentősége folyamatosan növekszik az akadémiai tudományágak, valamint a nemzeti és nemzetközi politikai napirenden. Azonban a problematika abban rejlik, hogy nemcsak a társadalmi kohézió jó közérzetre gyakorolt ​​hatását fogalmazzák meg, hanem ésszerű intézkedések javaslatában is a kohézió értékelésére. Feltéve, hogy a társadalmi kohéziót konceptualizáljuk, mint társadalmi minőség, akkor ezt a minőséget csak az adott társadalom tagjai értékelhetik és ítélhetik meg. Az elmúlt években a tudósok javaslatot tettek az észlelésen alapuló (azaz szubjektív) többdimenziós indexek használatára, a kohézió mérésére. Továbbá a társadalmi kohézióról egy koncepcionális áttekintést mutatnak be, amely lehetővé teszi a „konszenzus” kialakulását a fajták között. Fontos a polgári identitás, az állampolgárság kialakulásának fejlődési folyamata, mint identitási dimenzió a társadalmi kohézió nemzeti szintű előmozdításában. Emellett azt javasolják, hogy az általánosított, azaz a társadalmi bizalom és a méltányosság felfogása kulcsfontosságú összetevő, amely a társadalomról feltételezi, hogy makroszintű kohézió. Továbbá a társadalmi kohéziónak belső és instrumentális szerepe van a térség terjeszkedésében, az emberi képességeknek. A társadalmi kohézió nem csak a rendelkezésre álló szabadságok nagyobb skáláját teszi lehetővé. Az egyén számára lehetővé teszi a különböző háttérrel rendelkező egyének egyesülését is nagyobb hatékonysággal a közös célok elérésében. Ebben az értelemben a társadalmi kohézió nemcsak lehetőségszerkezet az egyének számára a jólét elérésében, lehetővé teszi az erősítést is úgynevezett csoportfüggő vagy társadalmi képességekre, amelyeket az egyének önmagukban nem lennének képesek elérni.

Cikksorozatunkban Magyarország Északkeleti tájegységének bemutatásától kezdve, a hátrányos helyzetűek esélyein és a népkonyhán át szeretnénk megismertetni az olvasót egy szegregált közösség összetartásával és lehetőségeivel.

A cikk a magyar állam és az Európai Unió támogatásával, az EU ROM Jövőért Egyesület GINOP-5.1.7-17-2019-00293 projektje keretében jött létre.

A projekt keretében első lépésként egy pékség kialakítása történik meg az ingatlan átalakításával és technológiai berendezések beszerzésével. A fejlesztés hosszabb távú célja, a jelenlegi gyakorlat továbbfejlesztésével egy olyan helyi termelési és értékesítési rendszer kialakítása, mely a szociális szempontok mellett üzleti vállalkozás is. Az egyesület által megtermelt javak értékesítésével, a gazdaprogramban részt vevő helyi emberek termelővé válásának szakmai és természetbeni támogatásával, illetve a faluban és azon kívüli forgalmazás rendszerének kialakításával az érintettek rendszeres jövedelemhez jutnak, növekszik helyi vásárlóerő, a helyi igényeknek jobban megfelelő kínálat alakítható ki, illetve üzleti szempontból lényeges, hogy a bolt a rövid beszerzési lánc miatt eredményesebben működhet, illetve több embernek mutathat példát és adhat munkát. A projekt mottója: Több, mint pékség!

Kapcsolódó weboldal:
More Pékség

(X)
Szeéchenyi 2020 ESZA