A digitális analitika általánosságban

StartMa markekting és vállalkozásA StartMa program marketinges cikksorozatának online-témablokkját a mostani alkalommal a menedzseri elemző-tevékenység szorosan idekapcsolódó ágának     rövid ismertetésével bővítjük.

           Az internetes keresőrendszerek – először is a világ legnépszerűbbje,  a Google –, illetve a Facebook és más közösségi hálózatok, működésük során óriási, folyvást frissülő adattömeget tároznak a megvalósult felhasználások rengetegéről. Ezt az adattárat sokféle csoportosításra alkalmassá téve a keresőrendszerek és a hálózatok hozzáférhetővé is tették a felhasználók számára, digitális programeszközöket bocsátva rendelkezésükre meghatározott irányú adatkiemelésekhez, és az így létrehozott adattári kivonatok speciális szempontok szerinti (a cégmunka monitorozását szolgáló) elemzéséhez. A digitális elemzőeszközök használata szisztematikus (tanfolyam-jellegű) betanulást, nagyobb cégnél specialista munkatársakat igényel. Az adatelemző a felhasználói kívánalom szerinti beállítások elvégzése, majd az eredményre vezető lehetőségek közti választások után a tényleges opció-alkalmazások által implementál, vagyis kész elemzési, adatértelmező oldalakhoz, úgynevezett riportokhoz, vagy dashboardokhoz jut el.

             A „dashboard” szó eredetileg műszerfalat, szerelvénytáblát, irányítópultot jelent, átvitt értelemben azonban egyfajta mélyinformatív adat-áttekintő felületet. A dashboard tömörített folyamatjelentés, ugyanakkor végsőleges adatszelekció és adat-vizualizációs produktum, amely egyetlen rátekintésre (egyetlen oldalon, vagy egyetlen ábrával) megvilágítja – például – azt, hogy termékeink közül melyek azok, amelyek teljesítménypályája rontja az összeredményt, és mely legvalószínűbb okokból történik ez, melyek a cselekvésre hívó mozzanatok.  A táblázatos bemutatás felett arányelvű grafikonok, vagy más látványmodulok láttatják másképpen ugyanazt. Adatsorok megjelenítésére sávdiagramok is szolgálnak. Függő adatkészletek nyomon követhető időszakos változását vonaldiagramok szemléltetik.  Számos eltérő szín használata is megkönnyíti a tájékozódást, a tendencia-felismeréseket.  A főinformációkhoz kapcsolódó, azok értelmét esetleg módosító kiegészítő adategyüttesek külön, oldalvást szerepelnek, de hovatartozásuk el nem téveszthetően jelződik.  A dashboard-nek a stratégiai célokkal összekapcsolt beállítása aktivitási (intézkedések felé terelő) tartalmat visz az   adatképekbe, az eredményösszegzések „előíró” formában jelennek meg.

          Az adat-elemzői kérdés szólhat így is: az elmúlt év átlagában mennyibe került egy vevőt megszereznünk és mennyire térült meg ez a költség. Vagy: cégünk éves marketing-költségének x százalékos csökkentésével/növelésével mennyivel kevesebb/több célszemélyt érnénk el.  A széles látókörű statisztikákból könnyűszerrel kideríthető az is, hogy adott tárgyú hirdetéseink miképpen tehetők jobbakká vagy még jobbakká.

         Legközelebbi írásunkban valamivel közelebb lépünk a digitális analitika gyakorlatához.

  A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

StartMa

(X)