Adalékok a digitális analitika alapjaihoz

StartMa markekting és vállalkozásElőző írásunk alapján folytatjuk a digitális adatelemzés alapjainak ismertetését a StartMa program marketing-tematikus cikksorozata keretében. Előző írásainkból talán már érzékelhetővé vált, amit most kijelentésbe is foglalunk: a szakszerű online marketing mindinkább adatvezérelt tevékenység. A BA (Business Analytics: üzleti célú adatelemzés) fogalma, amely 2000 táján még csak feles átfedésben volt a BI (Business Intelligence: üzleti intelligencia) fogalmával, azóta csaknem egybevágó lett vele; sokan egymás szinonimájának tekintik a BI- és a BA-betűszót, mintha a BI már maga lenne az üzletileg alkalmazott ICT (Information and Communication Technology). A honlapok grafikai-tipográfiai kialakítását végző UI-designerek (User Interface: felhasználói felület) alárendelődtek az UX-designereknek (vagyis az User Experience, a felhasználói élmény tervezőinek), akik a webhely kinézetére is ható „belsejével” foglalkoznak mérések, tesztelések és analitikus eredmények érvényesítése formájában.

                A Google Data Studio ingyenesen elérhető technológia, amely az általunk felhalmozott, netán excelbe rendezett adategyüttest kör- vagy oszlopdiagramos vagy más megjelenítésű, könnyen megosztható riporttá vagy riport-sorozattá alakítja. Az így nyert ügyjelentések mind határozott mondanivalóval rendelkeznek, amelyet szemléletes adatcsoportosítással, adatkiemeléssel támasztanak alá. A saját betáplálású adatok továbbá adatcsatlakoztatók segítségével viszonyba állíthatók a Google Analytics adattár és más adatforrások (YouTube Analytics, AdWords stb.) így vagy úgy hozzájuk kapcsolódó tartalmaival, így egyre mélyebb közlésekkel szolgáló, algoritmusokkal operáló integrált riportokhoz juthatunk. A webhely-státus beméréséhez és javításához használatos Search Console funkció, vagy a szabvány-kompatibilizációra szoruló relációsadat-bázisok kezelői által igénybevett SQL kiszolgáló (Structured Query Language: strukturált lekérdezőnyelv) maga is adatforrás egyben. Saját webhelyünkön elég egyetlen gyűjtőkódot elhelyezni (Google Tag Manager: „címke-kezelő”), amely rendszerbe állítja a többi kódot.  Akadnak fizetős csatlakozók/adatforrások is (Facebook Ads és Insights stb.). A fizetett forgalom titkosítással jár, vagyis aránynövekménye adatelvonást jelent, csökkenti az organikus forgalom adategyüttesének információértékét. A magas éves díjú (prémium) elemzőszolgáltatások sem adják ki más fizetők tájékozódási adatait. A webmesterek ezért kitanulják az adatvisszanyerés technikáját, azokat az eljárásokat, amelyekkel részben visszafejthetők súlyozott kulcsszavak a „not provided”-fedésű kulcsszó-halmazokból.  Adatbányászatnak nem ezt nevezik, hanem olyan összefüggések keresését, amelyek eddig még nem tudatosultak. Nagy adathalmazokkal foglalkozó félautomatikus információfeltárás az adatbányászat, amely különböző algoritmusok alkalmazásából áll össze, mindig üzleti célú, és eszközei alkalmasak a nyert eredmények többszempontú ellenőrzésére, valamint az eredmény céges felhasználhatóságának, várható hasznosságának felmérésére.

 

A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

StartMa

Kapcsolódó írásunk:
A digitális analitika általánosságban

(X)