Marketingtervezés – a járulékos tervek

StartMa markekting és vállalkozásAz StartMa program marketinges tárgyú cikksorozatának befejező blokkját olyan írással indítottuk el, amelyben általánosságban szóltunk a vállalati marketingtervezéstől. Ott már jeleztük, hogy a terv tényleges végrehajtása (implementálása) és a teljesítés ellenőrzése is a vállalati tervmunka fázisainak tekintendők abban a folyamatban, amely egy cégnél több egymást követő év marketinges feladatait egységes mederben tartja. Az előző évi teljesítés tapasztalatai és az eredmény értékelésekor adódó észrevételek, tanulságok be kell épüljenek a következő évi marketingtervbe, másszóval visszacsatolásnak is végbe kell mennie. Amikor az értékelés tárgya éppen az implementálás, az értékelő munka mintegy magától válik egyben a céges erőforrás-állapotok, erőforrás-kezelés, és a céges eszközhasználati és szervezeti kultúra kritikájává is, a gyakorlati terv-megvalósítás mérlegén.  De most fordítsuk meg a hangsúlyt: előre is lehet lépéseket tenni azért, hogy a marketingterv implementálása minél kevésbé bizonyuljon fogyatékosnak a majdani értékeléskor. Ha külön humánerőforrás-terv, pénzügyi terv és időterv is készül a marketingtervhez, ez  nagyban segíti a követő implementálást, mégpedig úgy, hogy az erőforrások és egyéb végrehajtási tényezők  máris éles fókuszba kerülnek, és egyes kisebb-nagyobb tényező-javítási, korrekciós  lehetőségeket máris kihasználhat a cég: nem kell majd ezeket megkésve, tanulságként észrevételeznie.

               Az említett tényezők tematizálását már a marketingterv-készítést megalapozó elemzésekben sem kerülhettük meg, de nagy különbség van aközött, hogy csupán becsléses módon állapítunk meg valamely potencialitást, illetve mérünk fel valamely tényezőt, vagy a tényező használatának pontos ütemezését készítjük el.  Például, ha a vállalati humánerőforrás-vezető pontos kimutatáshoz jut arról, hogy a marketingfeladatokra mikor milyen kapacitásra és és milyen kompetenciákra lesz szükség, ez nem ugyanaz, mint ha csak a tervbevett marketingfeladatokat olvasná. Hasonlóképpen: valamilyen szintű pénzügyi tervezés mindenképp összeáll a marketingterv elkészítése során, azonban, ha nem készül idővel külön egy igen részletező elő-költségvetés is, az implementáció akadékosabb lesz, a folyamat közbeni döntéseket igénylő kockázatvállalási pontok homályosabbak, a nyomon követés nehezebb, zavarosabb.

               A teljesítmény-ellenőrzés a termelékenységet illetően (hatékonyság, efficiency) és az eredményességet illetően (hatásosság, effectiveness) hasonló, de nem azonos.  A szakirodalomban e fogalmak viszonyáról többféle koncepció van forgalomban, de bizonyos, hogy a marketingterv implementálásának értékelő kontrolljánál az eredményességet mérjük, a ráfordítások, a megvalósult kimenetek, a kitűzött célok és az ideális célok összefüggésrendszerében.  Sok vállalat nem fektet be jelentősen az eredménymérésbe –  a kitűzött célok igen aprólékos mérésére nem áldoz –, mert bizonytalannak, túl kérdésesnek látja az ilyen ráfordítás megtérülését.

A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

Kapcsolódó oldal:
StartMa
A marketing-kommunikációs politika alapjai – a tervezési körültekintés
A marketingtervezésről általánosságban
A marketing-kommunikációs politika alapjai – az akaratlagos reklámformák
Marketingtervezés – a helyzetelemzés szempontjai
Marketingtervezés – célrögzítés és stratégiaválasztás
Marketingtervezés – eszközi döntések

(X)
Szeéchenyi 2020 ESZA

Világvége avagy a mesterséges intelligencia

More Pékség
Összefoglaló:
Mit gondol, itt az ideje, hogy a robotok átvegyék az emberek szerepét? Ijesztő lenne, ha bizonyos munkaköröket robotok látnának el? Mi történne az érzelmekkel? A nano technológia pozitív felfedezésekkel szolgálhat?

A következő fenyegetés az emberek felügyelete. Az intelligencia nagyon erős. A problémamegoldó képesség és a csoportkoordináció apró növekedése miatt hagytuk a porban a többi majmot. Folyamatos létük az emberi döntéseken múlik, és nem attól, amit tesznek. Az okoskodás valódi előny az emberek és a szervezetek számára, ezért sok erőfeszítést kell kidolgozni az egyéni és kollektív intelligencia fejlesztésének módjairól, a megismerést fokozó gyógyszerektől a mesterséges intelligencia szoftverekig.

A probléma az, hogy az intelligens entitások jól képesek elérni céljaikat, de ha a célok rosszul vannak kitűzve, erejükkel ügyesen elérhetik a katasztrofális célokat. Nincs ok azt gondolni, hogy az intelligencia maga késztet valamit szép és erkölcsös viselkedésre. Valójában be lehet bizonyítani, hogy a szuperintelligens rendszerek bizonyos típusai akkor sem tartanák be az erkölcsi szabályokat, ha igazak lennének.

Még aggasztóbb, megpróbálni elmagyarázni a dolgokat egy mesterséges intelligenciának, ugyanis mély gyakorlati és filozófiai problémákba ütközünk. Az emberi értékek diffúz, összetett dolgok, amelyeket nem vagyunk képesek kifejezni, és még ha meg is tehetnénk, akkor talán nem értenénk meg minden következményét annak, amit kívánunk.

A szoftveralapú intelligencia nagyon gyorsan ijesztően erőssé válhat. Ennek az az oka, hogy a biológiai intelligenciától eltérően terjedhet, gyorsabban futhat gyorsabb számítógépeken, alkatrészeket több számítógépen terjeszthet, különböző, menet közben tesztelt és frissített verziókat építethetnek be, beépítethetnek új algoritmusokat, amelyek meggyorsítják a teljesítményt.

Javasolták, hogy „intelligencia-robbanás ” lehetséges, ha a szoftver elég jó lesz jobb szoftver előállításához. Ilyen ugrás esetén az okos rendszer (vagy az embereknek azt mondó emberek, akiknek mit kell tennie) és a világ többi része között nagy a potenciális teljesítmény különbsége. Ez egyértelmű katasztrófa-potenciállal rendelkezik, ha a célokat rosszul tűzik ki.

A szuperintelligencia szokatlanja, hogy nem tudjuk, hogy lehetségesek-e a gyors és erőteljes hírszerzési robbanások, talán jelenlegi civilizációnk egésze a lehető leggyorsabban javítja önmagát. Jó okunk van feltételezni, hogy egyes technológiák sokkal gyorsabban felgyorsíthatják a dolgokat, mint amit a jelenlegi társadalmak képesek kezelni. Hasonlóképpen, nincs jó megfogásunk arról, hogy a szuperintelligencia különféle formái mennyire lennének veszélyesek vagy, hogy milyen mérséklési stratégiák működnek valójában. Nagyon nehéz okoskodni a még nem rendelkező jövőbeli technológiáról vagy a magunknál nagyobb intelligenciáról.

Ugyanakkor meglepően alul kutatott terület. Még az 50-es és 60-as években, amikor az emberek rendkívül bíztak abban, hogy a szuperintelligencia „generáción belül” elérhető, nem foglalkoztak sokat a biztonsági kérdésekkel. Talán nem vették komolyan jóslataikat, de valószínűbb, hogy csak távoli jövőbeli problémának tekintették.

A következő vizsgálati pontunk a nanotechnológia. A nanotechnológia az anyag atom- vagy molekuláris pontossággal történő irányítása. Ez önmagában nem veszélyes – ehelyett nagyon jó hír lenne a legtöbb alkalmazás számára. A probléma az, hogy a biotechnológiához hasonlóan a hatalom növelése is emeli az olyan visszaélések lehetőségét, amelyek ellen nehéz megvédeni.

A nagy probléma az, hogy az önreplikáló nano gépek mindent megesznek. Ehhez okos tervezésre lenne szükség. Nehéz egy gépet replikálni, alapértelmezés szerint a biológia sokkal jobb ebben. Lehet, hogy valamilyen mániákusnak végül sikerül, de a pusztító technológiai fán rengeteg további alacsonyan lógó gyümölcs található.

A legkézenfekvőbb kockázat az, hogy az atommag precíz gyártás ideálisnak tűnik a fegyverek gyors, olcsó előállításához. Egy olyan világban, ahol bármelyik kormány képes nagy mennyiségű autonóm vagy félig autonóm fegyver „nyomtatására” (beleértve a még több gyártási lehetőséget is), a fegyverkezési versenyek nagyon gyorsakká válhatnak és ezáltal instabillá.

A fegyverek lehetnek apró, precíziós dolgok is, egy „intelligens méreg”, amely ideggázként viselkedik, de áldozatokat keres, vagy mindenütt jelen lévő „gnatbot” felügyeleti rendszerek a lakosság engedelmességének megőrzésére. Lehetséges, hogy a nukleáris fegyverek elterjedése és az éghajlatváltozás bárki kezébe kerülhet, aki akarja.

Nem tudjuk megítélni az egzisztenciális kockázat valószínűségét a jövő nanotechnológiájából, de úgy tűnik, hogy ez potenciálisan zavaró lehet, csak azért, mert bármit megadhat, amire vágyunk.

Végül az ismeretlen ismeretlenek kockázata. A legkellemetlenebb lehetőség az, hogy van valami, ami nagyon halálos, és erről fogalmunk sincs. Az égbolt csendje bizonyíték lehet erre. Rendkívül ritka az idegenek hiánya az élet vagy az intelligencia miatt, vagy az intelligens élet kipusztul? Feltéve, hogy van jövőbeli Nagy Szűrő, akkor azt biztosan más civilizációk is észrevették, és még ez sem segített. Bármi legyen is a fenyegetés, annak olyannak kell lennie, amely szinte elkerülhetetlen, még akkor is, ha tudja, hogy ott van, függetlenül attól, hogy ki és mi vagy. Vegye figyelembe, hogy csak azért, mert valami ismeretlen, az nem azt jelenti, hogy nem tudunk érvelni vele.

Az éghajlatváltozás, bármennyire ijesztő is, valószínűtlen, hogy az egész bolygót lakhatatlanná tenné (de más veszélyeket is fokozhat, ha a vele szembeni védekezésünk lebomlik). A meteorok minden bizonnyal kiirthatnak minket, de nagyon szerencsétlenek kell lennünk. Az átlagos emlősfajok körülbelül egymillió évig maradnak életben. Ennélfogva a háttér természetes kihalási aránya nagyjából egy millió évente. Ez jóval alacsonyabb, mint a nukleáris háború kockázata, amely 70 év után még mindig a legnagyobb veszélyt jelenti fennmaradásunkra.

Az elérhetőség heurisztikája miatt túlbecsüljük a gyakran a médiában megjelenő kockázatokat, és kizárjuk a soha nem látott kockázatokat. Ha egymillió év múlva is szeretnénk, hogy az emberiség létezzen, akkor az ismert hibákat ki kell javítanunk.


Cikksorozatunkban Magyarország Északkeleti tájegységének bemutatásától kezdve, a hátrányos helyzetűek esélyein és a népkonyhán át szeretnénk megismertetni az olvasót egy szegregált közösség összetartásával és lehetőségeivel.

A cikk a magyar állam és az Európai Unió támogatásával, az EU ROM Jövőért Egyesület GINOP-5.1.7-17-2019-00293 projektje keretében jött létre.

A projekt keretében első lépésként egy pékség kialakítása történik meg az ingatlan átalakításával és technológiai berendezések beszerzésével. A fejlesztés hosszabb távú célja, a jelenlegi gyakorlat továbbfejlesztésével egy olyan helyi termelési és értékesítési rendszer kialakítása, mely a szociális szempontok mellett üzleti vállalkozás is. Az egyesület által megtermelt javak értékesítésével, a gazdaprogramban részt vevő helyi emberek termelővé válásának szakmai és természetbeni támogatásával, illetve a faluban és azon kívüli forgalmazás rendszerének kialakításával az érintettek rendszeres jövedelemhez jutnak, növekszik helyi vásárlóerő, a helyi igényeknek jobban megfelelő kínálat alakítható ki, illetve üzleti szempontból lényeges, hogy a bolt a rövid beszerzési lánc miatt eredményesebben működhet, illetve több embernek mutathat példát és adhat munkát. A projekt mottója: Több, mint pékség!

Kapcsolódó weboldal:
More Pékség

(X)
Szeéchenyi 2020 ESZA

Világméretű fenyegetések

More Pékség
Összefoglaló:
Gondolkodott azon, hogy mi történne egy atomháború vagy éppen egy biomérnöki járvány kitörésekor? Mekkora az esély ezek bekövetkezésére? Cikkünkben ezek esélyeit, okait, megelőzhetőségét tárgyaljuk.

 

Az egyik fenyegető veszély az atomháború. Míg eddig csak két nukleáris fegyvert használtak a háborúban – Hirosimánál és Nagasakiban a második világháborúban -, és az atomkészletek a hidegháborúban elért csúcspontjuktól elmaradtak, téves azt gondolni, hogy az atomháború lehetetlen. Valójában lehet, hogy nem valószínűtlen. A kubai rakétaválság nagyon közel állt ahhoz, hogy atomivá váljon. Ha 69 évente egy ilyen eseményt feltételezünk, és minden harmadiknál esély van arra, hogy ez nukleáris háborúig vezethet, akkor egy ilyen katasztrófa esélye évente körülbelül 200-ra nő. Még rosszabb, hogy a kubai rakétaválság csak a legismertebb eset volt. A szovjet-amerikai atomelrettentés története tele van szoros felhívásokkal és veszélyes hibákkal. A tényleges valószínűség a nemzetközi feszültségektől függően változott, de valószínűtlennek tűnik, hogy az esély jóval alacsonyabb lenne, mint ezerévente egy.

A nagyhatalmak közötti teljes körű nukleáris háború ember százmilliókat ölne meg közvetlenül vagy a közeli utakon – elképzelhetetlen katasztrófa lenen. Ugyanakkor ez nem elég ahhoz, hogy egzisztenciális kockázattá váljon.

Az igazi veszélyt a nukleáris tél jelenti, vagyis a korom a sztratoszférába süllyedése, ami a világ többéves lehűlését és kiszáradását okozná. A modern éghajlati szimulációk azt mutatják, hogy évekig kiirtaná a mezőgazdaságot a világ nagy részén. Amennyiben ez a szcenárió bekövetkezik, milliárdok éheznének, és csak szétszórt túlélők maradnának, akiket más fenyegetések, például betegségek veszélyeztetnének. A fő bizonytalanság az, hogy a korom hogyan viselkedne, a korom fajtájától függően az eredmények nagyon eltérőek lehetnek, és jelenleg nem áll rendelkezésünkre, olyan módszer, amely ennek becslésére alkalmas.

A második világméretű fenyegetés a biomérnöki járvány. A természetes járványok több embert öltek meg, mint a háborúk. A természetes járványok azonban aligha jelentenek egzisztenciális fenyegetést. Általában vannak olyan emberek, akik ellenállnak a kórokozónak, és a túlélők utódai ellenállóbbak lesznek. Az evolúció szintén nem kedvez azoknak a parazitáknak, amelyek megsemmisítik gazdáikat, ezért a szifilisz virulens gyilkosból krónikus betegség vált, amikor Európában terjedt. Sajnos a betegségeket ma már csúnyábbá tehetjük. Az egyik leghíresebb példa arra, hogy egy extra gén bevezetése az egérhimlőbe – a himlő egér változata – sokkal halálosabbá tette és képes megfertőzni az oltott egyéneket. A legutóbbi madárinfluenzával kapcsolatos munka bebizonyította, hogy egy betegség fertőzőségét szándékosan lehet fokozni.

Jelenleg alacsony a kockázata annak, hogy valaki szándékosan kiadjon valami pusztítót. Ámbár, ahogy a biotechnológia jobbá és olcsóbbá válik, több csoport képes súlyosbítani a betegségeket.

A legtöbb biofegyverrel kapcsolatos munkát a kormányok keresték valami kontrollálhatóság miatt, mert az emberiség kiirtása katonai szempontból nem hasznos. Ugyanakkor mindig vannak olyan emberek, akik azért akarnak dolgokat megtenni, mert tudnak. Másoknak magasabb a céljaik vannak. Például az Aum Shinrikyo kultusz sikeresebb ideggáz-támadásuk mellett biofegyverekkel próbálták meggyorsítani az apokalipszist. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a Föld jobban járna emberek nélkül stb.

Úgy tűnik, hogy a biofegyver és járványkitörések miatt bekövetkezett halálesetek száma hatalmi törvény szerinti megoszlással rendelkezik – a legtöbb támadásnak kevés áldozata van, de néhányan sokakat megölnek. A jelenlegi számokat figyelembe véve a bioterrorizmus okozta globális járvány kockázata nagyon csekélynek tűnik. Mindazonáltal ez csak bioterrorizmus, a kormányok sokkal több embert öltek meg, mint terroristákat biofegyverekkel (akár 400 000-en is meghaltak a második világháború japán bioháború-programjában), és ahogy a technológia a jövőben egyre erősebb lesz, a csúnyább kórokozókat könnyebb megtervezni.


Cikksorozatunkban Magyarország Északkeleti tájegységének bemutatásától kezdve, a hátrányos helyzetűek esélyein és a népkonyhán át szeretnénk megismertetni az olvasót egy szegregált közösség összetartásával és lehetőségeivel.

A cikk a magyar állam és az Európai Unió támogatásával, az EU ROM Jövőért Egyesület GINOP-5.1.7-17-2019-00293 projektje keretében jött létre.

A projekt keretében első lépésként egy pékség kialakítása történik meg az ingatlan átalakításával és technológiai berendezések beszerzésével. A fejlesztés hosszabb távú célja, a jelenlegi gyakorlat továbbfejlesztésével egy olyan helyi termelési és értékesítési rendszer kialakítása, mely a szociális szempontok mellett üzleti vállalkozás is. Az egyesület által megtermelt javak értékesítésével, a gazdaprogramban részt vevő helyi emberek termelővé válásának szakmai és természetbeni támogatásával, illetve a faluban és azon kívüli forgalmazás rendszerének kialakításával az érintettek rendszeres jövedelemhez jutnak, növekszik helyi vásárlóerő, a helyi igényeknek jobban megfelelő kínálat alakítható ki, illetve üzleti szempontból lényeges, hogy a bolt a rövid beszerzési lánc miatt eredményesebben működhet, illetve több embernek mutathat példát és adhat munkát. A projekt mottója: Több, mint pékség!

Kapcsolódó weboldal:
More Pékség

(X)
Szeéchenyi 2020 ESZA

Marketingtervezés – eszközi döntések

StartMa markekting és vállalkozásAz StartMa program marketinges tárgyú cikksorozatának befejező blokkjában az eddigiekben a vállalati marketingterv-kialakítás menetét taglalva eljutottunk a legközvetlenebb tervezési szakasz küszöbéig. Innentől már az ún. marketing-mix négyszöge szerint kell kirajzolni, elrendezni és egyeztetni majd korrigálva meghozni a tervezői döntéseket, amelyek már eszközi döntések, tehát a nagyjából már előbb kijelölődött termékpolitikai irány – illetve árpolitikai, értékesítési, és kommunikációs irány  –  fog általuk világosan tárgyias alakot ölteni.

            A termék-portfólió ügye szerint a fő tervezési feladatok: a termékmix-kérdések és a termék-életciklusok menedzselési kérdéseinek megválaszolása. A

vállalati termékkínálat szélességét az ún. termékvonalak száma adja meg, a termékvonalak hosszát pedig a vonalbeli márkák száma. A kínálatra és a termékvonal-hosszra szűkítési vagy bővítési döntés vonatkozik; a mérlegelés minimum hatszempontos, és a döntés magával vonhat szervezeti-koordinációs vagy erőforrás-bővítési lépésterveket. A termék-életciklusok menedzselésére a termék ki- és bevezetés bizonyos részleteit illető döntések, valamint termékfejlesztési és egyes termékeknél piaci-taktikai döntések vonatkoznak.

            Az árképzéshez módszerválasztás szükséges, az árképzési módszerek két nagy csoportjának valamelyikéből.  A belső információkra épülő költségelvű árképzési módok és a piacvezérelt árképzési módok eltéréseinél nem feltétlen kisebb jelentőségűek a „rokon” módok eltérései, például a piacvezérelt árképzésen belül különbözik a versenytárs-elvű és a vevői árelfogadáson alapuló

módszer, azonfelül dinamikus (váltogatós) árképzés is tervbevehető (vagy „lefölöző”, vagy „behatoló” árstratégiával).  Hasonló mértékű mérlegelési körültekintést igényel az árszint-meghatározás és az árdifferenciálás is (ugyanazon termék eltérő árazása különféle eladási-vásárlási feltételektől függően).

            Az értékesítési csatornák megtervezése öt döntési részterületre oszlik: az egyes csatornákhoz milyen hozzáadott értékek legyenek rendelve (pl. szaktanácsadás, termék-kipróbálási lehetőség stb. stb.); a vevők számára kedvező vásárlási folyamathoz illeszkedés (értékesítési pontok helyezkedése); meghatározni a termék-elérhetőség mértékét; megszabni a csatornák vertikalitási fokát (hány szereplő legyen és mely feltételekkel a gyártó és a fogyasztó közt), hány értékesítési csatorna legyen, és többcsatornás esetben ezek hogyan integrálódjanak. A teljesítmény-értékelés mikéntjéről és eladó-ösztönzésről is gondoskodni kell.

            A vállalat marketing-kommunikációs tervei külön strategikus döntések

szem előtt tartásával ölthetnek konzisztens (nem esetleges, összevissza

kapdosó) formát. A megválaszolandó kérdések, kérdéscsoportok:  a kommunikációs költségvetés, költségkeret, és annak elosztódása;  a kommunikációs eszközmix szelekciója, és a választott eszközök használati  arányai (például a rövidtávúan hatékony vásárlás-ösztönző promotálás  eszközparkja és a tartós goodwill-építés eszközparkja nem azonos); az eltérő eszközök, eszközcsoportok használatának integrációja. A kommunikációs tervezet korántsem csupán lehetőségválasztási döntések eredménye: átgondolt időzítési programot magába foglaló médiaterv készítése, design-alkot(ta)tás, kommunikációs anyagok kreatív tervezése is szervesen hozzátartozik.

A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

Kapcsolódó oldal:
StartMa
A marketing-kommunikációs politika alapjai – a tervezési körültekintés
A marketingtervezésről általánosságban
A marketing-kommunikációs politika alapjai – az akaratlagos reklámformák
Marketingtervezés – a helyzetelemzés szempontjai
Marketingtervezés – célrögzítés és stratégiaválasztás

(X)
Szeéchenyi 2020 ESZA

Az emberi létezés legnagyobb fenyegetései

More Pékség
Összefoglaló:
Biztosan mindenki gondolkodott már a világ végén. Vajon milyern lehet? Mikor és hogyan jön el? Ember által kiváltott lesz? Vagy éppen valamelyik jóslat beteljesül?

Az emberiség előtt álló jelenlegi „válságok” mindennapos központjában megfeledkezünk arról a sok generációról, amelyek reményeink szerint még várat magára. Nem azok, akik 200 év múlva élnek, hanem 1000 vagy 10 000 év múlva. A „remény” szót azért használom, mert olyan kockázatokkal szembesülünk, amelyeket egzisztenciális kockázatoknak nevezünk, melyek az emberiség kiirtásával fenyegetnek. Ezek a kockázatok nemcsak a nagy katasztrófákra vonatkoznak, hanem azokra a katasztrófákra is, amelyek véget vethetnek a történelemnek.

Nem mindenki hagyta figyelmen kívül a hosszú jövőt. A Nostradamushoz hasonló misztikusok rendszeresen megpróbálták kiszámolni a világ végét. HG Wells megpróbálta kifejleszteni az előrejelzés tudományát, és híresen ábrázolta az emberiség távoli jövőjét, Az időgép című könyvében. Más írók különböző hosszú távú jövőket építettek figyelmeztetésre, mulatságra vagy spekulációra.

Amennyiben ezek az úttörők vagy futurológusok nem gondoltak volna az emberiség jövőjére, az nem változtatta volna meg az eredményt. Nem sok mindent tehetett volna a helyükön az emberi lény, hogy megmentsen minket egy egzisztenciális válságtól, vagy akár azt is kiválthatja.

Ma kiváltságosabb helyzetben vagyunk. Az emberi tevékenység folyamatosan alakítja bolygónk jövőjét. Annak ellenére, hogy távol állunk a természeti katasztrófák ellenőrzésétől, olyan technológiákat fejlesztünk ki, amelyek segíthetnek enyhíteni vagy legalábbis kezelni őket.

Ezeket a kockázatokat azonban továbbra is alaposan megvizsgálják. Érződik bennük az erőtlenség és a fatalizmus. Az emberek évezredek óta beszélnek apokalipszisekről, de kevesen próbálták megakadályozni őket. Az emberek rosszul tudnak bármit is megtenni olyan problémákkal kapcsolatban, amelyek még nem fordultak elő (részben az elérhető heurisztika miatt – az a tendencia, hogy túlbecsülik az események valószínűségét, amelyekre példákat ismerünk, és alábecsülik azokat az eseményeket, amelyeket nem tudunk könnyen felidézni).

Feltéve, hogy az emberiség kihal, akkor a veszteség legalább egyenértékű minden élő egyén veszteségével és céljaik csalódásával. Ugyanakkor a veszteség valószínűleg ennél sokkal nagyobb lenne. Az emberi kihalás az elmúlt generációk, az összes jövő generáció élete által generált jelentésvesztést (és lehet, hogy csillagászati ​​számú jövőbeli élet is lehet), és minden olyan értéket, amelyet képesek voltak létrehozni. Feltéve, hogy a tudat vagy az intelligencia elvész, ez azt jelentheti, hogy maga az érték hiányzik az univerzumból. Ez hatalmas erkölcsi ok arra, hogy keményen dolgozzunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az egzisztenciális fenyegetések valóra válását. És ebben a törekvésben egyszer sem szabad kudarcot vallanunk.

Végül, csak azért, mert valami lehetséges és potenciálisan veszélyes, még nem jelenti azt, hogy érdemes aggódni. Van néhány olyan kockázat, amelyek ellen egyáltalán nem tehetünk semmit, például a galaxisok robbanásából származó gammasugarak. Abban az esetben, ha megtanuljuk, hogy tehetünk valamit, akkor a prioritások megváltoznak. Például a fertőtlenítéssel, oltásokkal és antibiotikumokkal a pestis Isten cselekedetéből rossz közegészséggé vált.


Cikksorozatunkban Magyarország Északkeleti tájegységének bemutatásától kezdve, a hátrányos helyzetűek esélyein és a népkonyhán át szeretnénk megismertetni az olvasót egy szegregált közösség összetartásával és lehetőségeivel.

A cikk a magyar állam és az Európai Unió támogatásával, az EU ROM Jövőért Egyesület GINOP-5.1.7-17-2019-00293 projektje keretében jött létre.

A projekt keretében első lépésként egy pékség kialakítása történik meg az ingatlan átalakításával és technológiai berendezések beszerzésével. A fejlesztés hosszabb távú célja, a jelenlegi gyakorlat továbbfejlesztésével egy olyan helyi termelési és értékesítési rendszer kialakítása, mely a szociális szempontok mellett üzleti vállalkozás is. Az egyesület által megtermelt javak értékesítésével, a gazdaprogramban részt vevő helyi emberek termelővé válásának szakmai és természetbeni támogatásával, illetve a faluban és azon kívüli forgalmazás rendszerének kialakításával az érintettek rendszeres jövedelemhez jutnak, növekszik helyi vásárlóerő, a helyi igényeknek jobban megfelelő kínálat alakítható ki, illetve üzleti szempontból lényeges, hogy a bolt a rövid beszerzési lánc miatt eredményesebben működhet, illetve több embernek mutathat példát és adhat munkát. A projekt mottója: Több, mint pékség!

Kapcsolódó weboldal:
More Pékség

(X)
Szeéchenyi 2020 ESZA

A munkamorál

More Pékség
Összefoglaló:
Mik a munkamorál jellemzői? Honnan tudjuk megállapítani egy alkalmazottról, hogy melyik típusab tartozik? Magyarország régióiban nagyfokú eltérés tapasztalható az emberek munkamoráloját tekintve.

A munkaadók olyan emberekkel akarnak dolgozni, akiknek erős a munkamoráljuk. Akik rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal, azok jobb alkalmazottak, akik elvégzik a munkát, bármi is legyen. Gyakran kevesebb felügyeletet igényelnek a napi tevékenységek felett, és a menedzserek képesek rájuk támaszkodni nagyobb feladatok elvégzésében. Bemutatunk néhány tényező, amelyek erős munkamorált mutatnak.

A professzionalizmus valami megfigyelhető attól a pillanattól kezdve, hogy az alkalmazott belép az irodaajtón, egészen távozásáig. Szakmailag tiszta, ápolt ruhába öltözik. Néhány perccel korábban érkezik, hogy letelepedjen és megkapja a kávéját, hogy készen álljon a műszak időben történő megkezdésére. Udvarias a többi alkalmazottal szemben, és nem végez véletlenszerű szüneteket, és engedély nélkül nem változtatja meg az ebéd menetrendjét. Megértette a munkáját és felkészült rá. A munkamorál megadta az alaphangot a szokások kialakításához, hogy profi és következetes legyen egész nap.

Az erős munkaetikájú alkalmazottak általában követik vagy fejlesztik a napi feladatokat. Ezeket gyakran úgy rendezik és szervezik, hogy tudja, képes minden feladatra szükséges időt fordítani. Lehet, hogy tömbökben rendezi a napját. Például az első két óra az ügyfélhívásokra és az új megrendelésekre adott válasz lehet. Ezután a következő két órát értékesítési hívásoknak szentelhetjük. Ezután a délutánt felhasználhatja új javaslatok előkészítésére és a szükséges adminisztratív munkák elvégzésére, így az asztala kiürül, mielőtt elmegy éjszakára. A rutin és a szervezettség növeli a termelékenységet. Az ilyen tulajdonságú alkalmazottak egyszerűen több munkát végeznek.

Az erős munkamorál része, annak megértése, hogy egy nagyobb csapat tagja vagy, és mindenkinek van szerepe. Ez a megértés elősegíti a csapatmunkát és az együttműködést annak biztosítása érdekében, hogy mindenki megfelelő információt kapjon a munkájának megfelelő elvégzéséhez. Mivel az erős munkabírásúak általában produktívabbak és hatékonyabban bánnak az idejükkel, ez időt szabadít fel, hogy segítsen másoknak abban, hogy többet végezzenek. Az erős munkabírású ember nem azt nézi, hogy mit kell tennie, azt vizsgálja, hogy mit kell tenni a cég sikere érdekében, így lesz csapatjátékos.

Az erős munkabírásúak belső motivációval bírnak a siker érdekében. Örömmel veszik a jutalmazási ösztönzőket.

Az erős munkabírású alkalmazott nem várja meg, hogy valaki más foglalkozzon a problémával. Felhívja a megfelelő forrásokat, online keres jogorvoslati lehetőségeket és megoldja a problémát. Ez a siker iránti elkötelezettség áthatja mindazt, amit egy erős munkabírású alkalmazott végez.

A megfelelő ütemezés, a siker iránti elhatározás és a magas színvonalú professzionalizmus miatt az a munka, amelyet egy erős munkabírású alkalmazott végez, jó. A munkát nemcsak profi módon mutatják be, hanem gyakran meghaladja az eredetileg előírtakat.

Például megkérheti egy alkalmazottat, hogy hajtsa össze az új pulóverkészletet. Valaki, akinek erős a munkamorálja, nemcsak összehajtja, hanem méret vagy szín szerint rendezi és megkérdezi, hogy mi szükséges ezután. Megtisztítja azt a területet, ahol ki akarják állítani, így minden rendezett lesz az ügyfelek számára.

Ez mind szép, de Magyarországon sajnos igen alacsony a munkamorál. Lehet hivatkozni az alacsony munkabérekre, a hosszú munkaidőkre, de az emberek munka kerülése, befásultsága vagy éppen a generációk óta hiányzó példamutatás a legnagyobb probléma. Főként vidéken, ahol évtizedek óta magas a munkanélküliség száma, felnőhetett több generáció is a munka ismerete nélkül. Munkaadóként nagyon nehéz az ilyen beállítottságúakat foglalkoztatni. Célunk és víziónk az optimális munkamorál kialakítása a hátrányos helyzetű településeken.

Cikksorozatunkban Magyarország Északkeleti tájegységének bemutatásától kezdve, a hátrányos helyzetűek esélyein és a népkonyhán át szeretnénk megismertetni az olvasót egy szegregált közösség összetartásával és lehetőségeivel.

A cikk a magyar állam és az Európai Unió támogatásával, az EU ROM Jövőért Egyesület GINOP-5.1.7-17-2019-00293 projektje keretében jött létre.

A projekt keretében első lépésként egy pékség kialakítása történik meg az ingatlan átalakításával és technológiai berendezések beszerzésével. A fejlesztés hosszabb távú célja, a jelenlegi gyakorlat továbbfejlesztésével egy olyan helyi termelési és értékesítési rendszer kialakítása, mely a szociális szempontok mellett üzleti vállalkozás is. Az egyesület által megtermelt javak értékesítésével, a gazdaprogramban részt vevő helyi emberek termelővé válásának szakmai és természetbeni támogatásával, illetve a faluban és azon kívüli forgalmazás rendszerének kialakításával az érintettek rendszeres jövedelemhez jutnak, növekszik helyi vásárlóerő, a helyi igényeknek jobban megfelelő kínálat alakítható ki, illetve üzleti szempontból lényeges, hogy a bolt a rövid beszerzési lánc miatt eredményesebben működhet, illetve több embernek mutathat példát és adhat munkát. A projekt mottója: Több, mint pékség!

Kapcsolódó weboldal:
More Pékség

(X)
Szeéchenyi 2020 ESZA

Marketingtervezés – célrögzítés és stratégiaválasztás

StartMa markekting és vállalkozásAz StartMa program marketinges tárgyú cikksorozatának legutóbbi írásaiban a vállalati marketingtervezés előkészületi fázisairól adtunk képet; most rátérünk a marketingcélok pontosításának szakaszára. E szakasz eredményéhez lehet majd hozzárendelni a marketingeszközöket és azok használati modusait, vagyis közvetlenül megalapozni az eszközválasztást.

                  Ha egy vállalat az elvégzett helyzetelemzés/piacelemzés alapján a következő üzleti évben mondjuk hét százalékos értékesítés-bővülést irányoz elő

magának, ez a cél piaci részesedési arányként is, illetve bevétel-növekményi arányként is megfogalmazható, de ugyanezek az arányok megcélozhatónak mutatkozhatnak termékskála-bővítés nélkül is – ha éppen nem csakis ilyen bővítéssel célozhatók meg.  Stratégikusan a vevői elégedettség megőrzésének opciójával, de elégedettség-javítási opcióval is ki lehet tűzni a vállalati szintű célt, a lényeges csak az, hogy a főcélra és az ilyen-olyan fixált opciókra tekintettel újra legyen értékelve a vállalat termék-portfóliója.  Ha új termék(ek) bevezetéséről is dönt a vállalati szintű terv, úgy az alacsonyabb szintű terv elágazását kell megállapítani: az új termék meghatározott piacára vonatkozó, külön marketingterv is kell készüljön. A magasabb szintű üzleti céloknak (és ezek rész-stratégiáinak) összehangolását egymással és a marketingcélokkal (illetve marketing-stratégiákkal) egy ideje már úgyszólván mechanizálták. Az ún. Ansoff-mátrix alkalmazása – egy-egy adott vállalat adategyüttesének helyezkedésére – megkönnyíti azt a döntést, hogy a következő üzleti évben a piackiaknázás, a piacfejlesztés, a termékfejlesztés vagy a diverzifikáció (új piacokra vitel) útját válassza-e a cég, illetve milyen aránylagos kombinációban igyekezzék többféle utat is járni. A marketingcélok illetve a marketing-alapstratégia és a marketing-részstratégiák már az ilyen döntésektől alakítva fogalmazódnak meg.

                 A megfogalmazott marketingcélokhoz való közeledés mérésének módját előre meg kell határozni. A célok kielégítő auditálásához tíz szempontot kell sorravenni („Steiner-ismérvek”).

                A legelterjedtebb marketing-alapstratégiák egyikét STP-megközelítésnek szokták nevezni, mert a szegmentálás (S), az angolul a targeting

szóval jelzett célcsoportképzés és a pozicionálás hármassága adja meg a keretét.

Ennek a hármasságnak a pozicionálás a főeleme: egy-egy termék vagy márka, brand elhelyezése a vevőkör tudatában, a versenytársakhoz viszonyítva. Nagy hiba, ha a pozicionálás nem a termék célcsoportját szintén megcélzó más márkákkal szemben történik, hanem a termékkategóriába tartozó egyéb, termékekkel, vagy az összessel szemben, nem összpontosítva a célcsoport viszonylatára. Például luxusautók esetében a termék prémium jellegének értelmetlen elsődleges hangsúlyt adni, a különbségeket – a rivális márkákhoz képest – más dimenziókban lesz érdemes majd hangsúlyozni (speciális terméktulajdonságok, földrajzi eredet, minőség/ár-viszony stb.)

               A piacvezérelt stratégia helyett választható piacalakító stratégia is  (radikális innováció, a piac változásának, árszint-változási lehetőségeknek előre-észlelése,  értékesítési út átalakítása prognózis szerint).

A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

Kapcsolódó oldal:
StartMa
A marketing-kommunikációs politika alapjai – a tervezési körültekintés
A marketingtervezésről általánosságban
A marketing-kommunikációs politika alapjai – az akaratlagos reklámformák
Marketingtervezés – a helyzetelemzés szempontjai

(X)
Szeéchenyi 2020 ESZA

A roma vallás

More Pékség
Összefoglaló: Sokféle ember létezik egy országban. Különböznek nézeteik, stílusok, ismereteik vagy éppen vallásukat tekintve. Ismerje meg a roma vallást és annak sokszínűségét.

 

Noha a roma etnikai csoportok eltérő szabályrendszerrel rendelkeznek, egyes szabályok mindenki számára közösek. Ezeket a szabályokat a roma kódexnek tekintik, az eltérő szabályokat pedig „szokásoknak” nevezik. A szóbeli roma kultúrák leginkább a roma kódexhez ragaszkodnak, ezek a közösségek földrajzilag elterjedtek. Vannak közmondások a roma törvénykönyvről és szokásokról, például:

Annyi szokás létezik, ahány roma csoport van.

Sok roma csoport létezik, de csak egy törvény.

A roma kódex szabályai leírják a roma közösségen belüli kapcsolatokat, és korlátokat szabnak a szokásokra, a viselkedésre és az élet egyéb vonatkozásaira. A roma kódex nincs megírva, a roma nép szájhagyománya tartja életben.

A romák gyakran átveszik fogadó országuk domináns vallását, ha hivatalos vallási intézményhez kapcsolódó szertartásra van szükség, például keresztelésre vagy temetésre (sajátos hitrendszerük, őshonos vallásuk és istentiszteletük az ilyen örökbefogadási folyamatoktól függetlenül megmarad). A romák továbbra is gyakorolják a ” saktizmust „, Indiából származó gyakorlatot, amelynek során egy istenimádathoz női közvetítőre van szükség. Ennek a gyakorlatnak a betartása azt jelenti, hogy a keresztény Istent imádó romák számára az imádságot Szűz Márián vagy anyján, Szent Annán keresztül folytatják. A saktizmus az emberek Indiától való elszakadása után, több, mint 1000 évvel is folytatódik.

A roma vének szellemi vezetőként szolgálnak, nincsenek különösebb roma papok, egyházak vagy roma szentírások.

Azok a roma közösségek, amelyek évszázadok óta laknak a Balkánon, gyakran „török ​​cigányoknak” nevezik, a következő történetek vonatkoznak a vallási meggyőződésükre. Bulgária északnyugati részén, valamint Szófiában az iszlám volt a domináns vallás, azonban jelentős átalakulás történt a keleti ortodox kereszténység felé. A romániai romák többsége ortodox keresztény.

Görögországban élők, akik Athénban, Thesszalonikiben, Görögország középső részén és Égei-tengeri Macedóniában élnek, többnyire ortodox keresztények, az iszlám meggyőződéssel a lakosság kisebbsége vall. Albánia roma népe mind muszlim. Macedóniában a roma emberek többsége hisz az iszlámban. Szerbiában a legtöbb roma ember ortodox, Koszovó vitatott területén a roma lakosság túlnyomó többsége muszlim.

A legtöbb kelet-európai roma római katolikus, ortodox keresztény vagy muszlim. Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban élők többnyire római katolikusok vagy protestánsok. Egyiptomban a romák keresztény és muszlim népekre oszlanak.

A második világháború óta egyre több roma fogadta be az evangélikus mozgalmakat. A romák először lettek miniszterek, és létrehozták saját, autonóm egyházukat és missziós szervezeteiket. Egyes országokban a romák többsége a roma egyházakhoz tartozik. Ez a váratlan változás nagymértékben hozzájárult a romák jobb társadalmi megítéléséhez. Az általuk végzett munkát legitimebbnek tekintik, és megkezdték a kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó engedélyek megszerzését.


Cikksorozatunkban Magyarország Északkeleti tájegységének bemutatásától kezdve, a hátrányos helyzetűek esélyein és a népkonyhán át szeretnénk megismertetni az olvasót egy szegregált közösség összetartásával és lehetőségeivel.

A cikk a magyar állam és az Európai Unió támogatásával, az EU ROM Jövőért Egyesület GINOP-5.1.7-17-2019-00293 projektje keretében jött létre.

A projekt keretében első lépésként egy pékség kialakítása történik meg az ingatlan átalakításával és technológiai berendezések beszerzésével. A fejlesztés hosszabb távú célja, a jelenlegi gyakorlat továbbfejlesztésével egy olyan helyi termelési és értékesítési rendszer kialakítása, mely a szociális szempontok mellett üzleti vállalkozás is. Az egyesület által megtermelt javak értékesítésével, a gazdaprogramban részt vevő helyi emberek termelővé válásának szakmai és természetbeni támogatásával, illetve a faluban és azon kívüli forgalmazás rendszerének kialakításával az érintettek rendszeres jövedelemhez jutnak, növekszik helyi vásárlóerő, a helyi igényeknek jobban megfelelő kínálat alakítható ki, illetve üzleti szempontból lényeges, hogy a bolt a rövid beszerzési lánc miatt eredményesebben működhet, illetve több embernek mutathat példát és adhat munkát. A projekt mottója: Több, mint pékség!

Kapcsolódó weboldal:
More Pékség

(X)
Szeéchenyi 2020 ESZA

Az erkölcs és a szegénység szociológiája

More Pékség
Összefoglaló:
Mi a helyes? Mi a szegénység? Ki hogyan sodródhat oda és erről mi a társadalom álláspontja? Cikkünkben a fenti kérdésekre választ kap.

 

A szociológusok gyakran megkérdezik, hogy az emberek bizonyos csoportjainak miért vannak erkölcsi nézeteik. Véleményem szerint a szociológia empirikus kutatása az erkölcsről hallgatólagosan vagy kifejezetten kifinomult, sőt elavult etikai elméletekre támaszkodik, és ezért az ismeretelmélet és az erkölcs szemantikájának nem megfelelő felfogásain alapszik. Az erkölcsfilozófusok megkülönböztetnek normatív etikát, alkalmazott vagy gyakorlati etikát. A normatív etikusok érdemi elméleteket dolgoznak ki arról, hogyan lehet különbséget tenni a rosszban, mi az igazságosság, milyen erkölcsi elveknek kell vezérelniük magatartásunkat és hasonlókat. Az alkalmazott etikusok olyan gyakorlati problémákat vizsgálnak, mint az abortusz, a vállalati felelősség, a generációk közötti igazságosság, a nem emberi állatok jogai vagy az eutanázia.

A társadalmi konstrukcióval kapcsolatos aggodalom aggasztónak tűnhet, vagy akár elterelheti a figyelmet a társadalmi problémák tanulmányozásának valódi vállalkozásáról. Ugyanakkor a társadalomtudományi megközelítés egyik kiindulópontjára épül, nevezetesen arra, hogy a társadalom tanulmányozásához el kell határolódnunk attól, amit már tudunk róla. „Ismeretlenekké kell válnunk egy ismerős világban. Az „idegen” meghatározó jellemzője, hogy nem ismeri azokat a dolgokat, amelyeket természetesnek tartunk. Az idegenek megkövetelik, hogy a „nyilvánvaló” dolgokat elmagyarázzák nekik. A társadalomtudomány elvégzése során tehát vissza kell lépni attól, amit már ismerünk vagy hiszünk, és el kell határolódnunk attól, vagy szkeptikusan tekintünk azokra a dolgokra, amelyeket „mindenki ismer”. Mi az, amit „mindenki tud” társadalmunk szegénységéről?

A szegény emberekről és a szegénység okairól nagyon eltérő véleményeket léteznek. Vannak, akik a szegénység „külső” okait vizsgálják – azokat a társadalmi, gazdasági és politikai körülményeket, amelyek egyes embereket szegénnyé tesznek. Mások a szegénység „belső” okait vizsgálják – azok az attitűdök, viselkedésmódok vagy erkölcsök, amelyek miatt egyesek elszegényednek. Figyelemre méltó, hogy még az olyan rövid kijelentések is, mint a „senkinek sem kell szegénynek lennie”, kimondatlan feltételezéseket tartalmaznak a társadalom és a szegénység természetéről. „Senkinek sem kell szegénynek lenni” azt mondja nekünk, hogy a mindenki számára elérhető lehetőségek társadalmában élünk. Továbbá, hogy nincsenek olyan külső körülmények, amelyek szegénységre kényszerítenék az embereket. Végül, hogy ha az emberek szegények, akkor annak köze van a választásaikhoz. Ezért a szegénység annak a következménye, hogy a szegény emberek rosszul döntenek (hogyan élnek, dolgoznak, pénzt költenek stb.).

Pedig ezek csak felszínes, szőnyeg alá söprő kijelentések. Ugyanakkor, tartalmaznak igazság részleteket, senkinek nem szabadna nélkülözésben élnie.


Cikksorozatunkban Magyarország Északkeleti tájegységének bemutatásától kezdve, a hátrányos helyzetűek esélyein és a népkonyhán át szeretnénk megismertetni az olvasót egy szegregált közösség összetartásával és lehetőségeivel.

A cikk a magyar állam és az Európai Unió támogatásával, az EU ROM Jövőért Egyesület GINOP-5.1.7-17-2019-00293 projektje keretében jött létre.

A projekt keretében első lépésként egy pékség kialakítása történik meg az ingatlan átalakításával és technológiai berendezések beszerzésével. A fejlesztés hosszabb távú célja, a jelenlegi gyakorlat továbbfejlesztésével egy olyan helyi termelési és értékesítési rendszer kialakítása, mely a szociális szempontok mellett üzleti vállalkozás is. Az egyesület által megtermelt javak értékesítésével, a gazdaprogramban részt vevő helyi emberek termelővé válásának szakmai és természetbeni támogatásával, illetve a faluban és azon kívüli forgalmazás rendszerének kialakításával az érintettek rendszeres jövedelemhez jutnak, növekszik helyi vásárlóerő, a helyi igényeknek jobban megfelelő kínálat alakítható ki, illetve üzleti szempontból lényeges, hogy a bolt a rövid beszerzési lánc miatt eredményesebben működhet, illetve több embernek mutathat példát és adhat munkát. A projekt mottója: Több, mint pékség!

Kapcsolódó weboldal:
More Pékség

(X)
Szeéchenyi 2020 ESZA

A romák családi hagyományai

More Pékség
Összefoglaló:

A romák különleges hagyományai biztos alappilléren állnak napjainkban is. A család fontossága és ereje nemzedékről nemzedékre megmutatkozik. Ugyanakkor léteznek szokások melyek a világ változásához igazodik, mindazonáltal a lényegi elemek érintetlenül maradnak.

A roma emberek az egész világon élő népek elkülönült etnikai és kulturális csoportja, akiknek családja nyelvekkel és néha hagyományos nomád életmóddal rendelkezik.  Annak ellenére, hogy pontos eredetük nem egyértelmű, Nyugat-India figyelemre méltó kiindulópont. Nyelvük a mai gudzsarátiból és radzsasztániból származik, és hasonlít hozzájuk, Indiából vándorolva kölcsönvették, magukévá formáltak szavakat más nyelvekből. Európában, annak ellenére, hogy kultúrájukat más kultúrák sértették, mégis megtalálták a módját az örökség és a társadalom fenntartására.

A roma nép ma sok országban megtalálható. A romák általában olyan neveket vesznek fel, amelyek a lakóhelyük országában elterjedtek. A modern romák általában a saját nyelvükön használnak hagyományos neveket, például papuszt, luludit, patrint stb. Ez az egyetlen indoárja nyelv, amelyet a középkor óta kizárólag Európában beszélnek.

A házasság a roma társadalomban kiemeli a család fontosságát, és bemutatja a különböző csoportok közötti kapcsolatokat, gyakran transznacionálisan. Hagyományosan a házasságkötés nagyon kívánatos. A potenciális menyasszonyi pár szülei segítenek megtalálni az ideális partnert gyermekük számára. A szülők ritkán kényszerítik az adott házastársat gyermekükre, bár bevett norma, hogy húszas évei közepéig megházasodnak.  Az iskola, az egyház, az esküvők és más rendezvények szintén népszerű környezetek a leendő házastárs megtalálásához. A potenciális párokat várhatóan felnőtt felügyelete alatt tartják. Mind a közösségi média, például a Facebook, mind a mobiltelefon megjelenésével, valamint a nők fejlődésének előrehaladása, sok hagyományos szokás és konzervatív nézet kevésbé merev.

Hagyományosan a roma közösség erősen patriarchális, így a szüzességhez hasonló kérdéseket elengedhetetlennek tartják a nőknél. Ez a gyakorlat szemlélteti a fiatal nők megőrzött tisztaságát és ezáltal megőrzi a családja tiszteletét. Ennek eredményeként a férfiak és a nők gyakran nagyon fiatalon házasodnak össze. A gyermekházasság roma gyakorlata világszerte jelentős vitákat váltott ki. 2003-ban a sok öntörvényű roma „király”, megtiltotta a házasságot, mielőtt a felek nagykorúak lettek volna lakóhelyük országában.

A menyasszony elrablása és a gyermekházasság gyakorlata nem általánosan elfogadott az egész roma kultúrában. Néhány roma nő és férfi igyekszik megszüntetni az ilyen szokásokat.

Hagyományosan a házaspár a vőlegény apjával él együtt, amíg első gyermeke megszületik.  A roma emberek nagy jelentőséget tulajdonítanak a nagycsaládnak, így a keresztszülők és ez a másik család aktívan részt vesznek a gyermek életében annak érdekében, hogy jólétét biztosítsák.

A roma anyák szoptatják gyermekeiket az optimális egészség és a fokozott immunitás érdekében. Úgy gondolják, hogy ez Isten ajándéka, és segítség az egészséges kapcsolatok kiépítésében az anyák és a gyermekek között.


Cikksorozatunkban Magyarország Északkeleti tájegységének bemutatásától kezdve, a hátrányos helyzetűek esélyein és a népkonyhán át szeretnénk megismertetni az olvasót egy szegregált közösség összetartásával és lehetőségeivel.

A cikk a magyar állam és az Európai Unió támogatásával, az EU ROM Jövőért Egyesület GINOP-5.1.7-17-2019-00293 projektje keretében jött létre.

A projekt keretében első lépésként egy pékség kialakítása történik meg az ingatlan átalakításával és technológiai berendezések beszerzésével. A fejlesztés hosszabb távú célja, a jelenlegi gyakorlat továbbfejlesztésével egy olyan helyi termelési és értékesítési rendszer kialakítása, mely a szociális szempontok mellett üzleti vállalkozás is. Az egyesület által megtermelt javak értékesítésével, a gazdaprogramban részt vevő helyi emberek termelővé válásának szakmai és természetbeni támogatásával, illetve a faluban és azon kívüli forgalmazás rendszerének kialakításával az érintettek rendszeres jövedelemhez jutnak, növekszik helyi vásárlóerő, a helyi igényeknek jobban megfelelő kínálat alakítható ki, illetve üzleti szempontból lényeges, hogy a bolt a rövid beszerzési lánc miatt eredményesebben működhet, illetve több embernek mutathat példát és adhat munkát. A projekt mottója: Több, mint pékség!

Kapcsolódó weboldal:
More Pékség

(X)
Szeéchenyi 2020 ESZA