A roma vallás

More Pékség
Összefoglaló: Sokféle ember létezik egy országban. Különböznek nézeteik, stílusok, ismereteik vagy éppen vallásukat tekintve. Ismerje meg a roma vallást és annak sokszínűségét.

 

Noha a roma etnikai csoportok eltérő szabályrendszerrel rendelkeznek, egyes szabályok mindenki számára közösek. Ezeket a szabályokat a roma kódexnek tekintik, az eltérő szabályokat pedig “szokásoknak” nevezik. A szóbeli roma kultúrák leginkább a roma kódexhez ragaszkodnak, ezek a közösségek földrajzilag elterjedtek. Vannak közmondások a roma törvénykönyvről és szokásokról, például:

Annyi szokás létezik, ahány roma csoport van.

Sok roma csoport létezik, de csak egy törvény.

A roma kódex szabályai leírják a roma közösségen belüli kapcsolatokat, és korlátokat szabnak a szokásokra, a viselkedésre és az élet egyéb vonatkozásaira. A roma kódex nincs megírva, a roma nép szájhagyománya tartja életben.

A romák gyakran átveszik fogadó országuk domináns vallását, ha hivatalos vallási intézményhez kapcsolódó szertartásra van szükség, például keresztelésre vagy temetésre (sajátos hitrendszerük, őshonos vallásuk és istentiszteletük az ilyen örökbefogadási folyamatoktól függetlenül megmarad). A romák továbbra is gyakorolják a ” saktizmust “, Indiából származó gyakorlatot, amelynek során egy istenimádathoz női közvetítőre van szükség. Ennek a gyakorlatnak a betartása azt jelenti, hogy a keresztény Istent imádó romák számára az imádságot Szűz Márián vagy anyján, Szent Annán keresztül folytatják. A saktizmus az emberek Indiától való elszakadása után, több, mint 1000 évvel is folytatódik.

A roma vének szellemi vezetőként szolgálnak, nincsenek különösebb roma papok, egyházak vagy roma szentírások.

Azok a roma közösségek, amelyek évszázadok óta laknak a Balkánon, gyakran “török ​​cigányoknak” nevezik, a következő történetek vonatkoznak a vallási meggyőződésükre. Bulgária északnyugati részén, valamint Szófiában az iszlám volt a domináns vallás, azonban jelentős átalakulás történt a keleti ortodox kereszténység felé. A romániai romák többsége ortodox keresztény.

Görögországban élők, akik Athénban, Thesszalonikiben, Görögország középső részén és Égei-tengeri Macedóniában élnek, többnyire ortodox keresztények, az iszlám meggyőződéssel a lakosság kisebbsége vall. Albánia roma népe mind muszlim. Macedóniában a roma emberek többsége hisz az iszlámban. Szerbiában a legtöbb roma ember ortodox, Koszovó vitatott területén a roma lakosság túlnyomó többsége muszlim.

A legtöbb kelet-európai roma római katolikus, ortodox keresztény vagy muszlim. Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban élők többnyire római katolikusok vagy protestánsok. Egyiptomban a romák keresztény és muszlim népekre oszlanak.

A második világháború óta egyre több roma fogadta be az evangélikus mozgalmakat. A romák először lettek miniszterek, és létrehozták saját, autonóm egyházukat és missziós szervezeteiket. Egyes országokban a romák többsége a roma egyházakhoz tartozik. Ez a váratlan változás nagymértékben hozzájárult a romák jobb társadalmi megítéléséhez. Az általuk végzett munkát legitimebbnek tekintik, és megkezdték a kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó engedélyek megszerzését.


Cikksorozatunkban Magyarország Északkeleti tájegységének bemutatásától kezdve, a hátrányos helyzetűek esélyein és a népkonyhán át szeretnénk megismertetni az olvasót egy szegregált közösség összetartásával és lehetőségeivel.

A cikk a magyar állam és az Európai Unió támogatásával, az EU ROM Jövőért Egyesület GINOP-5.1.7-17-2019-00293 projektje keretében jött létre.

A projekt keretében első lépésként egy pékség kialakítása történik meg az ingatlan átalakításával és technológiai berendezések beszerzésével. A fejlesztés hosszabb távú célja, a jelenlegi gyakorlat továbbfejlesztésével egy olyan helyi termelési és értékesítési rendszer kialakítása, mely a szociális szempontok mellett üzleti vállalkozás is. Az egyesület által megtermelt javak értékesítésével, a gazdaprogramban részt vevő helyi emberek termelővé válásának szakmai és természetbeni támogatásával, illetve a faluban és azon kívüli forgalmazás rendszerének kialakításával az érintettek rendszeres jövedelemhez jutnak, növekszik helyi vásárlóerő, a helyi igényeknek jobban megfelelő kínálat alakítható ki, illetve üzleti szempontból lényeges, hogy a bolt a rövid beszerzési lánc miatt eredményesebben működhet, illetve több embernek mutathat példát és adhat munkát. A projekt mottója: Több, mint pékség!

Kapcsolódó weboldal:
More Pékség

(X)
Szeéchenyi 2020 ESZA

Az erkölcs és a szegénység szociológiája

More Pékség
Összefoglaló:
Mi a helyes? Mi a szegénység? Ki hogyan sodródhat oda és erről mi a társadalom álláspontja? Cikkünkben a fenti kérdésekre választ kap.

 

A szociológusok gyakran megkérdezik, hogy az emberek bizonyos csoportjainak miért vannak erkölcsi nézeteik. Véleményem szerint a szociológia empirikus kutatása az erkölcsről hallgatólagosan vagy kifejezetten kifinomult, sőt elavult etikai elméletekre támaszkodik, és ezért az ismeretelmélet és az erkölcs szemantikájának nem megfelelő felfogásain alapszik. Az erkölcsfilozófusok megkülönböztetnek normatív etikát, alkalmazott vagy gyakorlati etikát. A normatív etikusok érdemi elméleteket dolgoznak ki arról, hogyan lehet különbséget tenni a rosszban, mi az igazságosság, milyen erkölcsi elveknek kell vezérelniük magatartásunkat és hasonlókat. Az alkalmazott etikusok olyan gyakorlati problémákat vizsgálnak, mint az abortusz, a vállalati felelősség, a generációk közötti igazságosság, a nem emberi állatok jogai vagy az eutanázia.

A társadalmi konstrukcióval kapcsolatos aggodalom aggasztónak tűnhet, vagy akár elterelheti a figyelmet a társadalmi problémák tanulmányozásának valódi vállalkozásáról. Ugyanakkor a társadalomtudományi megközelítés egyik kiindulópontjára épül, nevezetesen arra, hogy a társadalom tanulmányozásához el kell határolódnunk attól, amit már tudunk róla. „Ismeretlenekké kell válnunk egy ismerős világban. Az „idegen” meghatározó jellemzője, hogy nem ismeri azokat a dolgokat, amelyeket természetesnek tartunk. Az idegenek megkövetelik, hogy a „nyilvánvaló” dolgokat elmagyarázzák nekik. A társadalomtudomány elvégzése során tehát vissza kell lépni attól, amit már ismerünk vagy hiszünk, és el kell határolódnunk attól, vagy szkeptikusan tekintünk azokra a dolgokra, amelyeket „mindenki ismer”. Mi az, amit „mindenki tud” társadalmunk szegénységéről?

A szegény emberekről és a szegénység okairól nagyon eltérő véleményeket léteznek. Vannak, akik a szegénység „külső” okait vizsgálják – azokat a társadalmi, gazdasági és politikai körülményeket, amelyek egyes embereket szegénnyé tesznek. Mások a szegénység „belső” okait vizsgálják – azok az attitűdök, viselkedésmódok vagy erkölcsök, amelyek miatt egyesek elszegényednek. Figyelemre méltó, hogy még az olyan rövid kijelentések is, mint a „senkinek sem kell szegénynek lennie”, kimondatlan feltételezéseket tartalmaznak a társadalom és a szegénység természetéről. “Senkinek sem kell szegénynek lenni” azt mondja nekünk, hogy a mindenki számára elérhető lehetőségek társadalmában élünk. Továbbá, hogy nincsenek olyan külső körülmények, amelyek szegénységre kényszerítenék az embereket. Végül, hogy ha az emberek szegények, akkor annak köze van a választásaikhoz. Ezért a szegénység annak a következménye, hogy a szegény emberek rosszul döntenek (hogyan élnek, dolgoznak, pénzt költenek stb.).

Pedig ezek csak felszínes, szőnyeg alá söprő kijelentések. Ugyanakkor, tartalmaznak igazság részleteket, senkinek nem szabadna nélkülözésben élnie.


Cikksorozatunkban Magyarország Északkeleti tájegységének bemutatásától kezdve, a hátrányos helyzetűek esélyein és a népkonyhán át szeretnénk megismertetni az olvasót egy szegregált közösség összetartásával és lehetőségeivel.

A cikk a magyar állam és az Európai Unió támogatásával, az EU ROM Jövőért Egyesület GINOP-5.1.7-17-2019-00293 projektje keretében jött létre.

A projekt keretében első lépésként egy pékség kialakítása történik meg az ingatlan átalakításával és technológiai berendezések beszerzésével. A fejlesztés hosszabb távú célja, a jelenlegi gyakorlat továbbfejlesztésével egy olyan helyi termelési és értékesítési rendszer kialakítása, mely a szociális szempontok mellett üzleti vállalkozás is. Az egyesület által megtermelt javak értékesítésével, a gazdaprogramban részt vevő helyi emberek termelővé válásának szakmai és természetbeni támogatásával, illetve a faluban és azon kívüli forgalmazás rendszerének kialakításával az érintettek rendszeres jövedelemhez jutnak, növekszik helyi vásárlóerő, a helyi igényeknek jobban megfelelő kínálat alakítható ki, illetve üzleti szempontból lényeges, hogy a bolt a rövid beszerzési lánc miatt eredményesebben működhet, illetve több embernek mutathat példát és adhat munkát. A projekt mottója: Több, mint pékség!

Kapcsolódó weboldal:
More Pékség

(X)
Szeéchenyi 2020 ESZA

A romák családi hagyományai

More Pékség
Összefoglaló:

A romák különleges hagyományai biztos alappilléren állnak napjainkban is. A család fontossága és ereje nemzedékről nemzedékre megmutatkozik. Ugyanakkor léteznek szokások melyek a világ változásához igazodik, mindazonáltal a lényegi elemek érintetlenül maradnak.

A roma emberek az egész világon élő népek elkülönült etnikai és kulturális csoportja, akiknek családja nyelvekkel és néha hagyományos nomád életmóddal rendelkezik.  Annak ellenére, hogy pontos eredetük nem egyértelmű, Nyugat-India figyelemre méltó kiindulópont. Nyelvük a mai gudzsarátiból és radzsasztániból származik, és hasonlít hozzájuk, Indiából vándorolva kölcsönvették, magukévá formáltak szavakat más nyelvekből. Európában, annak ellenére, hogy kultúrájukat más kultúrák sértették, mégis megtalálták a módját az örökség és a társadalom fenntartására.

A roma nép ma sok országban megtalálható. A romák általában olyan neveket vesznek fel, amelyek a lakóhelyük országában elterjedtek. A modern romák általában a saját nyelvükön használnak hagyományos neveket, például papuszt, luludit, patrint stb. Ez az egyetlen indoárja nyelv, amelyet a középkor óta kizárólag Európában beszélnek.

A házasság a roma társadalomban kiemeli a család fontosságát, és bemutatja a különböző csoportok közötti kapcsolatokat, gyakran transznacionálisan. Hagyományosan a házasságkötés nagyon kívánatos. A potenciális menyasszonyi pár szülei segítenek megtalálni az ideális partnert gyermekük számára. A szülők ritkán kényszerítik az adott házastársat gyermekükre, bár bevett norma, hogy húszas évei közepéig megházasodnak.  Az iskola, az egyház, az esküvők és más rendezvények szintén népszerű környezetek a leendő házastárs megtalálásához. A potenciális párokat várhatóan felnőtt felügyelete alatt tartják. Mind a közösségi média, például a Facebook, mind a mobiltelefon megjelenésével, valamint a nők fejlődésének előrehaladása, sok hagyományos szokás és konzervatív nézet kevésbé merev.

Hagyományosan a roma közösség erősen patriarchális, így a szüzességhez hasonló kérdéseket elengedhetetlennek tartják a nőknél. Ez a gyakorlat szemlélteti a fiatal nők megőrzött tisztaságát és ezáltal megőrzi a családja tiszteletét. Ennek eredményeként a férfiak és a nők gyakran nagyon fiatalon házasodnak össze. A gyermekházasság roma gyakorlata világszerte jelentős vitákat váltott ki. 2003-ban a sok öntörvényű roma “király”, megtiltotta a házasságot, mielőtt a felek nagykorúak lettek volna lakóhelyük országában.

A menyasszony elrablása és a gyermekházasság gyakorlata nem általánosan elfogadott az egész roma kultúrában. Néhány roma nő és férfi igyekszik megszüntetni az ilyen szokásokat.

Hagyományosan a házaspár a vőlegény apjával él együtt, amíg első gyermeke megszületik.  A roma emberek nagy jelentőséget tulajdonítanak a nagycsaládnak, így a keresztszülők és ez a másik család aktívan részt vesznek a gyermek életében annak érdekében, hogy jólétét biztosítsák.

A roma anyák szoptatják gyermekeiket az optimális egészség és a fokozott immunitás érdekében. Úgy gondolják, hogy ez Isten ajándéka, és segítség az egészséges kapcsolatok kiépítésében az anyák és a gyermekek között.


Cikksorozatunkban Magyarország Északkeleti tájegységének bemutatásától kezdve, a hátrányos helyzetűek esélyein és a népkonyhán át szeretnénk megismertetni az olvasót egy szegregált közösség összetartásával és lehetőségeivel.

A cikk a magyar állam és az Európai Unió támogatásával, az EU ROM Jövőért Egyesület GINOP-5.1.7-17-2019-00293 projektje keretében jött létre.

A projekt keretében első lépésként egy pékség kialakítása történik meg az ingatlan átalakításával és technológiai berendezések beszerzésével. A fejlesztés hosszabb távú célja, a jelenlegi gyakorlat továbbfejlesztésével egy olyan helyi termelési és értékesítési rendszer kialakítása, mely a szociális szempontok mellett üzleti vállalkozás is. Az egyesület által megtermelt javak értékesítésével, a gazdaprogramban részt vevő helyi emberek termelővé válásának szakmai és természetbeni támogatásával, illetve a faluban és azon kívüli forgalmazás rendszerének kialakításával az érintettek rendszeres jövedelemhez jutnak, növekszik helyi vásárlóerő, a helyi igényeknek jobban megfelelő kínálat alakítható ki, illetve üzleti szempontból lényeges, hogy a bolt a rövid beszerzési lánc miatt eredményesebben működhet, illetve több embernek mutathat példát és adhat munkát. A projekt mottója: Több, mint pékség!

Kapcsolódó weboldal:
More Pékség

(X)
Szeéchenyi 2020 ESZA

Marketingtervezés – a fogyasztói oldal elemzése

StartMa markekting és vállalkozásAz StartMa program marketinges tárgyú cikksorozatában legutóbb a marketingterv-építés első, előkészítő szakaszát tekintettük át, amely vizsgálati szakasz a vállalat, vállalkozás marketingcéljait még csak indirekten körvonalazhatja: ezek ekkor még nem pontosulnak. A helyzetelemzés viszonylag bőven tartalmaz piaci – a

keresletre, a vevői magatartásokra vonatkozó – megállapításokat, aktuális felismeréseket is, így a marketing-stratégia és a célmeghatározások előtt nem feltétlenül kell még egy külön fogyasztó-vizsgálati fejezetet is beiktatni. Mivel azonban később, például a marketingeszközök kiválasztásánál, sor kerül sok olyan eladói ismeret hasznosítására is, mely szakismeretek (a vásárlókról, a vásárlási folyamatokról) a helyzetelemzési részben nem kaptak kifejtést,   tanácsosnak mutatkozhat majd – egyik-másik marketinglépés alapos alátámasztásaképpen – fogyasztás-tematikus speciális részelemzések készítése.  Ezek együttese, vagy közülük az egyik, lehet olyan jelentős horderejű is a döntések szempontjából, hogy a végső prezentációban is erősen indokolt helyet adni neki. Ebben az esetben a prezentáció optimális áttekinthetősége érdekében a legjobb elhelyezés az utólagos előre-illesztés, hogy tehát a plusz-anyag a marketing-határozatokat tartalmazó főfejezet-sor elé kerüljön, és eképpen az előkészítést prezentáló főfejezet toldalékaként  szerepeljen.

             Ha a vállalat, vállalkozás célcsoportjának vagy célcsoportjainak jellemzése – különös tekintettel médiafogyasztói és keresleti szokásai(k)ra –,  elemző törekvésű, úgy hamar kiderülhet, hogy a célcsoporton belüli eltérések  (preferenciák, keresleti jellemzők) olyanok-e, hogy az adott profilú vállalatnak érdemes legyen a potenciális vevőkör belső csoportjait külön-külön kezelnie, vagyis szegmentálnia. Az elemzési eredmény el is tanácsolhat ettől, de akár    mikroszegmentálásra is serkenthet, egyéni igények szerinti ajánlatok kidolgozására, túl az igény-tipológián és vásárlói szerepek megkülönböztetésén.    Természetesen, ha a döntés a szegmentálás elvetése vagy elhalasztása lesz, úgy a szegmentálási folyamattal, a szegmens-leírással és a szegmentálás auditálásával kapcsolatos szakismeretek a prezentációban nem fognak megjelenni, noha a vállalati marketingtevékenységet végzők birtokában vannak azoknak. (Az említett auditálás annak a vizsgálati úton történő igazolását jelenti, hogy az elvileg rögzített vevőköri szegmensek megfelelnek-e a marketingterv megvalósíthatósági ismérveinek.)  Ha a marketingtervezést végzők otthonosan közlekednek a fogyasztási tárgyú korszerű ismerettár egészében, ebből nem következik, hogy a jelzett ismerettár mindegyik fontos alkotóeleme szerepelni fog – vagy hogy valami mulasztás miatt nem szerepel – a kész marketingtervekben.  A fogyasztói és szervezeti magatartás vizsgálatához nagyszámú analizációs keret, fogalmi struktúra vehető igénybe – a vállalat dolga az éppen a számára legmegfelőbbeket kiválasztani .

A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

Kapcsolódó oldal:
StartMa
A marketing-kommunikációs politika alapjai – a tervezési körültekintés
A marketingtervezésről általánosságban
A marketing-kommunikációs politika alapjai – az akaratlagos reklámformák
Marketingtervezés – a helyzetelemzés szempontjai

(X)
Szeéchenyi 2020 ESZA

Cigány tánc

More Pékség
Összefoglaló:
Mindannyian tudjuk, hogy a roma kultúra híres a mulatozásról, zenéről és a táncról. Cikkünkben a tánc kialakulását és a roma tánc jegyeit ismerjük meg.

 

A tánc olyan előadóművészeti forma, amely az emberi mozgás célirányosan kiválasztott szekvenciáiból áll. A tánc kategorizálható és leírható koreográfiájával, mozdulatainak repertoárjával, történelmi korszakával vagy származási helyével.

Fontos különbséget kell tenni a színházi és a részvételi tánc összefüggései között, bár ez a két kategória nem mindig különül el teljesen, mindkettőnek különleges funkciói lehetnek, legyenek társadalmi, szertartásos, versenyképes, erotikus, harcias vagy szent funkciók. Az emberi mozgás egyéb formáiról néha azt mondják, hogy táncszerűek, beleértve a harcművészeteket, a tornát, a mazsorettet, a műkorcsolyát, a szinkronúszást, a menetelő zenekarokat és számos más atlétikai formát.

Színházi tánc, más néven valamilyen koncert tánc, célja elsősorban a látvány, általában a teljesítmény alapján, a színpadon virtuóz táncosokkal. Gyakran mesél el egy történetet, esetleg mimikát, jelmezt és díszletet használva, vagy egyszerűen értelmezheti a gyakran speciálisan komponált zenei kíséret. Ilyenek például a nyugati balett és a modern tánc, a klasszikus indiai tánc, valamint a kínai és japán dal- és táncdrámák. A legtöbb klasszikus forma középpontjában egyedül a tánc áll, de az előadás közben megjelenhet a zenés színház egyéb formái.

A részvételi táncot, legyen az néptánc, társasági tánc, csoportos tánc, például vonal-, kör-, lánc- vagy négyzet-tánc, vagy társ-tánc, amely a nyugati társastáncban általános, elsősorban a résztvevők, nem pedig a bámészkodók közös célja, például társadalmi interakció vagy testgyakorlás céljából. Az ilyen táncnak ritkán van narratívája. A csoportos tánc és a balett, a szociális partner tánc mélyen különböznek egymástól. A résztvevő táncosok gyakran ugyanazokat a mozdulatokat és lépéseket alkalmazzák, de például az elektronikus tánczene kultúrájában hatalmas tömegek vehetnek részt szabad táncban, koordinálatlanul a körülöttük élőkkel. Másrészről, egyes kultúrák szigorú szabályokat határoznak meg azokra a táncokra vonatkozóan, amelyeken például férfiak, nők és gyermekek vehetnek részt.

A táncot négy típusba soroljuk, úgymint, világi, rituális, absztrakt és értelmező – és négy regionális változatba.

A ritmus és a tánc mélyen összekapcsolódik a történelemben és a gyakorlatban.

A cigánytánc, a világ minden tájáról érkező római néptánc, kecses és örömteli mozdulatokkal tarkítva, amelyek szabadságot, szenvedélyt és játékosságot fejeznek ki. Miután a rómaiak körülbelül 1000 évvel ezelőtt elhagyták Indiát, az egész világon vándoroltak, és sokan különböző országokban telepedtek le – ma nincs egyetlen ország sem cigány / roma nép nélkül. A cigány emberek örök nomádok, ezért a kelta, a balkáni, az indiai, az arab és sok más kultúra elemei összefonódnak táncukban. A cigány tánc fényes, dinamikus és szórakoztató, tükrözi a roma emberek hagyományait, életstílusát és szabadságát. Hiszen ahol romák vannak, ott mindig tánc, ének és öröm van. A tánc zenéjét helyi hangszereken adják elő, amelyek az évszázadok során változtak és fejlődtek. A cigány tánc improvizációja, szabadsága, energiája és szenvedélye fényes. A cigány táncnak többféle stílusa van a világon, mivel a romák történelmileg sok különböző országban telepedtek le. Ez később különböző stílusok kialakulásához vezetett, a lakóhely országától és a helyi kultúra befolyásától a roma nép zenéjére és kreativitására.

A mai cigány táncstílusok országonként változnak. Széles lengő szoknyák, remegő vállak, bonyolult lábmunka Oroszországból, testtapsolás Magyarországról, csípőmozgások Romániából, Görögországból, Törökországból és tovább keletre…

Abban az esetben, ha valami érdekeset, egzotikusat és szórakoztatót szeretne, hogy megőrizze fittségét, a roma táncot mindenképpen érdemes megtanulnia. Sokféle stílust ötvöz, az évszázadok során kialakult hagyományaival.


Cikksorozatunkban Magyarország Északkeleti tájegységének bemutatásától kezdve, a hátrányos helyzetűek esélyein és a népkonyhán át szeretnénk megismertetni az olvasót egy szegregált közösség összetartásával és lehetőségeivel.

A cikk a magyar állam és az Európai Unió támogatásával, az EU ROM Jövőért Egyesület GINOP-5.1.7-17-2019-00293 projektje keretében jött létre.

A projekt keretében első lépésként egy pékség kialakítása történik meg az ingatlan átalakításával és technológiai berendezések beszerzésével. A fejlesztés hosszabb távú célja, a jelenlegi gyakorlat továbbfejlesztésével egy olyan helyi termelési és értékesítési rendszer kialakítása, mely a szociális szempontok mellett üzleti vállalkozás is. Az egyesület által megtermelt javak értékesítésével, a gazdaprogramban részt vevő helyi emberek termelővé válásának szakmai és természetbeni támogatásával, illetve a faluban és azon kívüli forgalmazás rendszerének kialakításával az érintettek rendszeres jövedelemhez jutnak, növekszik helyi vásárlóerő, a helyi igényeknek jobban megfelelő kínálat alakítható ki, illetve üzleti szempontból lényeges, hogy a bolt a rövid beszerzési lánc miatt eredményesebben működhet, illetve több embernek mutathat példát és adhat munkát. A projekt mottója: Több, mint pékség!

Kapcsolódó weboldal:
More Pékség

(X)
Szeéchenyi 2020 ESZA

Roma ételek

More Pékség
Összefoglaló:

Aromák nagy utat jártak be, így kultúrájuk igen különleges és szerteágazó jegyeket hordoz. Étkezési szokásaik különlegességei a létfenntartáshoz és a tápanyag bevitelhez köthető.

Egy férfi néhány cigány törzsnél készített interjút, mi a roma konyha lényege. Néhány ember olyan kifejezésekkel írta le mint, hogy „a hús a cigányzöldség”. Vélemények szerint egyes roma csoportok a tatárok rabszolgaságával kerültek a Balkánra. Talán a idő tatár uralom alatt alakították ki a vörös hús iránti szenvedélyüket. Kétségkívül valahonnan megtanulták. Ugyanis erről szól a roma kultúra – sok kultúra keveréke, a cigány étel, amelyet 4000 mérföld alatt gyűjtöttek össze az 1000 év alatt, miközben nyugat felé haladtak. A szociológusok szerint jellemzően két fő változó befolyásolja az etnikai konyhát: a termelés elérhetősége és a gazdaságosság. A vallási hiedelmekről emellett ismert, hogy a lelkipásztori korlátok mellett is szerepet játszik. A tatár és más vallási nomádok számtalan húst ettek, mivel kertjeikből a négy évszak során bármikor szabadon szedhették. A kevésbé szerencsés cigányok azonban, akik állatállomány nélkül kóboroltak a vidéken, arra kényszerítette őket, hogy az emberek szükségleteit és gyengeségeit tapasztalják meg. Gazdasági rést fedeztek fel, és ezzel eljutottak a köztársasági kisebbségekként ismert jeles osztályba. Ezt a szociológiai kifejezést olyan csoportként definiálják, amely bár diszkriminált, olyan társadalmi igényt talált, amely a többség között egy bizonyos státuszhoz vezet, mind megvetettként, mind pedig igény szerint. Míg más középkorú kisebbségi csoportok, például a zsidók, a nyereségorientált városokban helyezkednek el, a cigány kanyargott azon a vidéken, ahol az élelmiszerek gyakran előnyökkel jártak. A gazda többlete hamarosan a roma konyha alapjává vált.

A romák természeti erőforrások felhasználására való képessége továbbra is ösztönzi gazdasági függetlenségüket. Képzeletük is segíti megtölteni tányérjaikat. Az erdőből gyűjtött gombák és diófélék fehérjét, míg a vadon termő bogyósok és a zöldek spenótként főzve vagy leveseikbe adva további táplálékot szolgáltattak. A csigák egy másik kedvenc cigány étel volt, amely több fehérjét adott étrendjükhöz.

A cigány étvágya azóta megváltozott. Az új hűtőrendszerek és az állati húsokkal való piacokhoz való jobb hozzáférés lassan megváltoztatta véleményüket a nyálkás puhatestűekről. Egy-két generáción belül a hagyományos ételeket, például a csigalevest, teljesen kiiktatták. Még a mai nagyon szegény romák is, akik élelemért küzdenek, elhagyták a csigákat.

Bármilyen kenyér a roma étel fő része, a hús után és közvetlenül a burgonya előtt. Az asztalon van, nem számít mi a menü. Kenyérfelesleg mindig kíséri az étkezésüket, mert ez tölti ki őket, különösen a szegényeket, és ez telíti, a jól ismert nagy cigány hasat.

A roma konyhát jobban megkülönbözteti az elkészítés stílusa. A cigány ételeket a szabadban üstökben főzik a fa lángján. Csak késsel és fakanállal dolgoznak. Semmit sem tudnak az elektromos főző- vagy előkészítő gépekről. Még a kék lángú gáztűzhelyek használata is rosszalló. Ők inkább a fatüzeket részesítik előnyben. Azt mondják, hogy a lassabb főzési idő adja az étkezésnek a konkrétabb roma ízt. A cigányok az éltelek általában a kezükkel fogyasztják az edények hiánya és az a meggyőződésük miatt, miszerint az étel jobban ízlik a kezedből. Napjainkban alkalmazkodtak a modern eszközökhöz, ugyanakkor cikkünkben a roma étkezési kultúra kialakulása került bemutatásra.

Összességében elmondható, hogy a cigány emberek nehézségei és hosszú útjuk, tette ilyen különlegessé kultúrájukat és ételeiket.

Cikksorozatunkban Magyarország Északkeleti tájegységének bemutatásától kezdve, a hátrányos helyzetűek esélyein és a népkonyhán át szeretnénk megismertetni az olvasót egy szegregált közösség összetartásával és lehetőségeivel.

A cikk a magyar állam és az Európai Unió támogatásával, az EU ROM Jövőért Egyesület GINOP-5.1.7-17-2019-00293 projektje keretében jött létre.

A projekt keretében első lépésként egy pékség kialakítása történik meg az ingatlan átalakításával és technológiai berendezések beszerzésével. A fejlesztés hosszabb távú célja, a jelenlegi gyakorlat továbbfejlesztésével egy olyan helyi termelési és értékesítési rendszer kialakítása, mely a szociális szempontok mellett üzleti vállalkozás is. Az egyesület által megtermelt javak értékesítésével, a gazdaprogramban részt vevő helyi emberek termelővé válásának szakmai és természetbeni támogatásával, illetve a faluban és azon kívüli forgalmazás rendszerének kialakításával az érintettek rendszeres jövedelemhez jutnak, növekszik helyi vásárlóerő, a helyi igényeknek jobban megfelelő kínálat alakítható ki, illetve üzleti szempontból lényeges, hogy a bolt a rövid beszerzési lánc miatt eredményesebben működhet, illetve több embernek mutathat példát és adhat munkát. A projekt mottója: Több, mint pékség!

Kapcsolódó weboldal:
More Pékség

(X)
Szeéchenyi 2020 ESZA

Marketingtervezés – a helyzetelemzés szempontjai

StartMa markekting és vállalkozásAz StartMa program marketinges tárgyú cikksorozatában legutóbb, a marketingtervezés fázisainak meghatározása kapcsán, amikor a tervezés menetében kijelöltük a helyzetelemzés pozícióját is, már megmagyaráztuk a pozíció és a funkció összefüggését, hogy miért szükséges a helyzetelemzési feladatcsoportnak legelöl szerepelnie. Természetesen a marketingterv kész, lefektetett prezentációjában a vezetői összefoglaló – mint egyfajta előszó, bevezetés – meg fogja előzni a helyzetelemzési fejezetet, de az összefoglaló gyakorlatilag az írott tervnek épp a legutoljára elkészülő része, amelynek szövege csak utólagosan kerül a helyzetelemzés elébe.

               A tervezet egészére vonatkozik, hogy előzetesen tudatos módon külön foglalkozni kell az adatgyűjtés, információszerzés metódusaival, kutatási, felderítési tematikus pontok kijelölésével, a marketinginformációs tudásrendszer szerepével a tervezésben.

                Tanácsos sokféle részelemzést elvégezni, jóval többfélét annál, mint ami a prezentációs elvárás, és így az írott tervben már csak egy válogatást állítani össze az elvégzett részelemzések leirataiból.

                A helyzetvizsgálatnak négy szintje lesz: a piac szintje (vevők); az iparág vagy szakág szintje (eladók); a versenytársak szintje (részben vagy nagyjában-egészében fokozottan hasonló eladók); végül a saját vállalat, vállalkozás, cég szintje (a saját vállalatot meg kell tanulni kívülről is nézni, a külső tényezők, szereplők mezőnyébe állítva, egybevetni az aktuálisan adott piaci lehetőségeit, illetve szervezettségét stb. a többiekével).

                 Módszertanilag egyfajta tölcsért építünk a kiszélesüléstől lefelé, a makrokörnyezet tárgyalásától a mikrokörnyezetéig.   Az első alfejezet tehát az általánosabb piaci helyzet, gazdasági környezet mellett az erre ható politikai jogszabályi, társadalmi-kulturális (például generációs-értékrendi, természeti-környezeti, technológiai viszonyokra, változási trendekre is ki kell térjen. Mindez („a tölcsér bemeneti része”) az ún.  PESTEL-elemzésnek felel meg, amelynek keretében az általunk (cégünk által) a legkevésbé befolyásolható faktorokat tekintjük át. (Kiemelten a PESTEL-elemzéssel egyébként már foglalkoztunk cikksorozatunkban, „a marketing-mix bővítményeiről” szóló írások egyikében.)

                 A második alfejezetbe foglalt vizsgálatok vezérfonalát az iparági környezet „öt erő”-modellje, szempont-struktúrája jelenti. Az „öt erő”: az iparági verseny intenzitása, a vevők alkuereje, a beszállítók alkuereje, az új belépők fenyegetése és a helyettesítő termékek fenyegetése.

              Harmadik alfejezetünk megírásához a versenytársak számbavételét és az őket illető cégelemzéseket kell elvégeznünk: milyen marketingcéljaik tapinthatók ki, az eddigiekben mely eredményeik ismerhetők fel sikerekként, milyen erősségeik és gyengeségeik vannak – marketing-tekintetben is – , milyen jövőbeni lépések várhatók részükről.

             A helyzetelemzés záró alfejezete a saját vállalat és a környezet viszonyának elemzését tartalmazza. Nagyjából a SWOT-analízis előírásainak teljesítéséről van szó – a belső segítő tényezők (erősségek), a külső segítő tényezők (lehetőségek), a belső hátráltató tényezők (gyengeségek) és a külső hátráltató tényezők (veszélyek) vizsgálatáról – , azonban a SWOT keretében megintcsak lehetőség kínálkozik számos olyan részvizsgálatra is, amelyek nem feltétlen szükségesek a SWOT-megírás elfogadható korrektségéhez, ám a vállalat jobban jár, ha azokat is elvégzi (elvégezteti).

A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

Kapcsolódó oldal:
StartMa
A marketing-kommunikációs politika alapjai – a tervezési körültekintés
A marketingtervezésről általánosságban
A marketing-kommunikációs politika alapjai – az akaratlagos reklámformák

(X)
Szeéchenyi 2020 ESZA

Háztáji gazdaság kezdő lépései

More Pékség
Összefoglaló:
Hogyan épül fel egy háztáji gazdaság? Mik a kezdő lépések és mire kell figyelni a gyakorlatban? Cikkünkben végigmegyünk a fontos lépéseken, tartson velünk.

Először is tisztáznunk kell, hogy mely állatok lehetnek a háztáji gazdaság részei, mik az állatterületek elérhetősége és hogyan lehet egyszerűsíteni a fenntarthatósági gyakorlatokkal.

Első lépésként kezdjük az állatokkal. A kecskék és juhok haverok, de meg kell győződnie arról, hogy a tenyész hímek nem férnek hozzájuk mindig. És határozottan ne ösztönözze a keresztezést! A csirkék tehenek, juhok és kecskék környékén tartózkodhatnak, de a legjobb, ha a csirkéknek számos területre hozzáférést engedünk. Amennyiben a csirkéket a fejőállataival együtt tartja, a csirke csapat megkerülheti a tőgyet, ami nem jó. Feltéve, hogy ez a tőgy biztosítja a család tejét, akkor arra figyelnie kell, mert nagy az esély a különböző fertőzésekre. Nem azt akarom mondani, hogy boruljon ki, ha csirke barangol a fejős állatai körül, de nem tartanám a csirkéket a kecskékkel bezárva.

A sertések mindenevők, ami azt jelenti, hogy ha lehetőségük nyílik rá, más állatokat is vadászni fognak és megesznek. Ezért a sertéseknek a saját fajtájukkal kell lenniük. Viszont, ha megforgatja legelőjét, akkor a sertéseket kiengedheti a különböző legelőkre.

Következő lépésként vizsgáljuk meg az állatok tartását. Mivel a húscsirkék 10-12 hetes korukra teljesen megnőnek, életük nagy részében maga fog babacsibét nevelni. Annak elkerülése érdekében, hogy olyan kis területre szorítsák őket, amelyet gyorsan lefuttatnak (és tele töltődik kakival), a legjobb, ha csirketraktort építünk. Ez alapvetően egy mozgatható ketrec, amely lehetővé teszi, hogy mindennap új fűhelyre vigye őket.

A legtöbb ember úgy gondolja, hogy a húsnyulakat a földtől és kis ketrecekben kell tartani, de természetesebb alternatíva az, amikor a nyulakat természetes környezetükben nevelheti. Ez füvet jelent. Ugyanakkor lehet egy nyúl traktor (hasonlóan a csirke traktor), de csirkehálót kell a padlóra tenni, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem ásnak a kiutat.

Ne felejtse el a környezetet!

Amennyiben saját maga szeretne komposztot készíteni, az a legjobb, ha a komposzt halmát az állattartók közelébe helyezi. Még jobb, ha a kert közel van mindkettőhöz. Fő a kényelem.

Abban az esetben, ha gyümölcsfái teljesen megnőttek, akkor megengedheti, hogy kecskéi és juhai körülöttük legyenek. Valójában segítenek levágni az alsó leveleket, és megeszik a földre hulló gyümölcsöt, hogy ne rothadjon el. Viszont, ha fiatalok a gyümölcsfái, akkor vigyázzon! Juhai és kecskéi gyorsan megeszik az új gyümölcsfákat. Mindenesetre az összes fája körül drót vagy rács legyen. A kecskék, juhok és tehenek általában lerágják a fatörzsek kérgét. A háztáji gazdaság tervezésénél figyelembe kell vennie mindezeket a tényezőket.

Most térjünk rá terveire. Különböző méretű udvarok léteznek. Akár egy kis társasházban / házban, egy jó méretű udvarral rendelkező házban vagy akár néhány hektáron lakik, ezek a tervek segítenek meghatározni a háztáji farm tervezésének legjobb módját.

A közhiedelemmel ellentétben nem kell olyan embernek lennie, aki több hektáron él, tökéletes vörös istállóval és fehér kerítéssel.


Cikksorozatunkban Magyarország Északkeleti tájegységének bemutatásától kezdve, a hátrányos helyzetűek esélyein és a népkonyhán át szeretnénk megismertetni az olvasót egy szegregált közösség összetartásával és lehetőségeivel.

A cikk a magyar állam és az Európai Unió támogatásával, az EU ROM Jövőért Egyesület GINOP-5.1.7-17-2019-00293 projektje keretében jött létre.

A projekt keretében első lépésként egy pékség kialakítása történik meg az ingatlan átalakításával és technológiai berendezések beszerzésével. A fejlesztés hosszabb távú célja, a jelenlegi gyakorlat továbbfejlesztésével egy olyan helyi termelési és értékesítési rendszer kialakítása, mely a szociális szempontok mellett üzleti vállalkozás is. Az egyesület által megtermelt javak értékesítésével, a gazdaprogramban részt vevő helyi emberek termelővé válásának szakmai és természetbeni támogatásával, illetve a faluban és azon kívüli forgalmazás rendszerének kialakításával az érintettek rendszeres jövedelemhez jutnak, növekszik helyi vásárlóerő, a helyi igényeknek jobban megfelelő kínálat alakítható ki, illetve üzleti szempontból lényeges, hogy a bolt a rövid beszerzési lánc miatt eredményesebben működhet, illetve több embernek mutathat példát és adhat munkát. A projekt mottója: Több, mint pékség!

Kapcsolódó weboldal:
More Pékség

(X)
Szeéchenyi 2020 ESZA

A biogáz hasznosítása (2)

könnyűszerkezetes ház - természetesenAz ingatlanárak emelkedése és az építőipar területén tapasztalható munkaerőhiány következtében Magyarországon is megnövekedett a kereslet a könnyűszerkezetes házak iránt. Az USA-ban illetve Észak –Európában elterjed technológia lényege, hogy első lépésben fából vagy fémből elkészítik a ház vázszerkezetét, majd ezt az igényeknek megfelelő hőszigeteléssel és burkolatokkal látják el. Az építés un. száraz technológiával történik, a beton alapozástól eltekintve minden további munkafolyamat száradási idő nélkül végezhető el, ezért az építkezés ideje töredéke a hagyományos építési módoknak. A könnyűszerkezetes házak kiválóan szigetelhetők, esztétikus külső burkolattal láthatók el, legfőbb előnyük azonban a kedvező ár. A hagyományos építési módokhoz képest olcsóbban és gyorsabban juthatunk hozzá álmaink otthonához. Cikksorozatunkban a könnyűszerkezetes építkezés kulturális, műszaki és jogi hátterével szeretnénk megismertetni az érdeklődőket.

  1. Földgáz minőségű biometán előállítása

Számos technológia létezik, melynek segítségével a biogázban található szén-dioxidot és egyéb olyan gázokat le lehet választani, melyek eltávolítása után a földgáz minőségével egyező ún. biometánt kapunk. A biometán, amennyiben megfelel az MSZ 1638-ban közölt földgáz minőségi paramétereknek, a földgáz hálózatba betáplálható. Magyarországon még nem valósítottak meg biogáz tisztító berendezést és földgáz hálózati betáplálást.

Biogáz telep
Biogáz telep

A biogáz Európában

2006-ban az Európai Unióban 62.200 GWh energiát állítottak elő biogázból. Ebbe az energiamennyiségbe beletartozik a depóniagáz (a depóniagáz a hulladéklerakókon képződő gáz. Magyarországon 14 helyen összesen 13-15 millió m3 hulladékból folyik depóniagáz kinyerés, ennek mennyisége évente elérheti a 100-120 millió m3-t. Energiatartalma 1,8-2 PJ. Ennek az értéknek csak töredékét hasznosítják, 0,3 MW beépített kapacitással mintegy 2 GWh elektromos és 12 TWh hőenergiát állítanak elő), szennyvíztelepi biogáz és az egyéb szerves anyagokból előállított biogáz is (többnyire mezőgazdasági biogáz üzemek). Németország és Nagy-Britannia közel 36% és majd 32%-os részaránnyal a legnagyobb biogáz termelő országok közé tartoznak. A többi tagországban lényegesen kevesebb biogázt termelnek és hasznosítanak. Nagy-Britanniában a depóniagáz a meghatározó (90%), míg Németországban az egyéb biogáz termelés (főleg mezőgazdasági alapanyagokat hasznosító üzemek) közel 50%-os aránnyal a meghatározó. Nagy-Britannia 1000 lakosra jutó átlagos energiatermelése biogáz alapon 28,1 Toe, míg Magyarországé 1 Toe. (Az olajegyenérték vagy kőolaj-egyenérték az energia mértékegysége, amely az adott mennyiségű energia előállításához elégetendő nyersolaj tömegét adja meg. Az energetikában használatos, rövidítése az angol tonne of oil equivalent (vagyis tonna kőolaj egyenérték nyomán) toe.)

A lebontási maradék hasznosítása

A fermentáció után visszamaradt anyag sokkal jobban alkalmazható talaj szerves anyag utánpótlás biztosítására, mint az istállótrágya, mert:

-az anaerob kezelés során az értékes nitrogén tartalom megőrződik,

-az elfolyó anyag savassága csökken, a pH értéke 7-ről 8-ra emelkedik,

-istállótrágya esetében a C/N arány 30-50%-kal csökken, tehát a keletkező termék alkalmas közvetlen mezőgazdasági alkalmazásra,

-a folyamatban a foszfor és kálium tartalom a növények számára könnyen felvehető állapotba kerül,

-a gyommagvak csírázóképessége mezofil folyamatban csökken, termofil folyamatban gyakorlatilag megszűnik,

-a termék sokkal kevesebb kellemetlen szaganyagot tartalmaz és könnyen vízteleníthető.

Biogáz üzem Brémában
Modern biogáz üzemen Brémában (Bremen, Németország)

A fermentáció eredményeként a hulladék elhelyezéssel járó közegészségügyi problémák csökkennek, mert:

-az anaerob fermentáció során az emberre veszélyes betegséget okozó baktériumok jelentős része elpusztul (termofil folyamatban teljes fertőtlenítés következik be),

-a termék térfogata számottevően csökken, tehát könnyebben és biztonságosabban tárolható,

-a környezetet szennyező anyagok koncentrációja csökken az anaerob fermentáció után.

Ha a könnyűszerkezetes építkezés felkeltette az érdeklődését, mindenképp érdemes megismerni az ehhez kapcsolódó jogi szabályozást is, mivel az ilyen épületek engedélyeztetése eltér a hagyományos épületekétől. Korábban két lehetőség állt az építtető, illetve a kivitelező rendelkezésére. Vagy egy engedéllyel (ETA, ÉME) rendelkező építési rendszer került alkalmazásra, ami meghatározta, hogy mely beszállítóktól kell megvásárolni az alapanyagokat, vagy a költséges és bonyolult egyedi engedélyeztetést választotta.

Cégünk költséghatékony alternatívaként, egy olyan kedvező áron elérhető, hivatalos engedéllyel rendelkező, gyártófüggetlen építési rendszert kínál a kivitelező cégeknek, ami rugalmasan alkalmazható a legkülönbözőbb épülettípusokhoz, és szabad kezet biztosít az alapanyag gyártók kiválasztásához.

A cikk a magyar állam és az Európai Unió támogatásával jött létre a Házad Hazád Nonprofit Kft GINOP-5.1.7-17-2018-00147 pályázata keretében.

A KönnyűHáz engedélyezett építési rendszerrel kapcsolatban bővebb információról és a cikkel kapcsolatos témákról bővebben:

Könnyűszerkezetes ház
A biogáz hasznosítása
A megújuló energiaforrások előnyei
Alternatív energiaforrások Magyarországon

(X)
Széchenyi 2020 EU logo

A marketingtervezésről általánosságban

StartMa markekting és vállalkozásAz StartMa program marketinges tárgyú cikksorozata befejezéseként egy olyan téma-blokkot illesztünk az eddigi írások vonulatához, amely a vállalati marketingtervezés összetevőiről, arányairól és munkamenetéről ad taglalt, szisztematikus képet. Ehhez érdemes néhány általánosabb megállapítást előrebocsátanunk a bemutatandó tervezőtevékenységet illetően.

              Ha középvállalati „lépték” szerint mutatjuk be az idevágó feladatokat, ez nem akadálya annak, hogy a kisvállalkozások, sőt, a mikrovállalkozások hasonló teendőire nézvést is eligazítást nyújtson a szöveg: csak módosítani, szűkíteni kell egyes fogalmakon, illetve elhagyni egyes passzusokat. Fordítva már nem egészen így áll a helyzet; a kisvállalkozási marketingtervezés leírásából pusztán törlésekkel és szócserékkel nem juthatunk el a leírás közép- vagy nagyvállalati megfelelőjéhez. Ezért a későbbiekben a középvállalati tervezési mintát fogjuk felvázolni.

             Ma már a tudatos, szisztematikus tervezésen alapuló marketing-alkalmazás nem mellőzhető a versenycélok akár csak megközelítése dolgában sem. A vevők, ügyfelek megszerzéséért és megtartásáért folytatott versenyben nem lehet sikert elérni, ha a vállalat nem tudja rugalmasan felismerni a piaci környezet változásait, és nem képes marketingeszközeit ezek szerint célzottan finomhangolni, ehhez pedig a rendezett, állandóan frissíthető tervezési eljárások adják meg a megfelelő munkálati keretet.

                Logikus lépések folyamatában kell meghatározni a vállalat marketingcéljait, és a megvalósításukhoz vezető teendők körét, sorrendiségét, arra törekedve, hogy a meghatározódó célok minél inkább mérhető-ellenőrizhető alakot öltsenek. A marketingtervezés nem juthat egyről a kettőre, ha a tervezési folyamat kialakulásának korai fázisai, dinamizálódása nem előz meg minden más döntést, ezért kell még a marketingcélok megállapítása előtt – pedig ezzel soká nem várhatunk – inspirációs környezetet teremteni a gondolkodáshoz. Ezt a megalapozást a sokrétű vállalati helyzetelemzés jelenti.  Ennek nyomán jöhet létre a marketingterv, amelynek végrehajtási ellenőrzése is a marketingtervezés örökfolyamatának része, hiszen egy már adott marketingterv, akár félsikerűnek, korrigálandónak bizonyul, akár kielégítően megvalósul, így is, úgy is folytatást tesz esedékessé, az új helyzethez igazított újabb marketingtervet.

              Az imént jelzett fázisok tartalmának illeszkednie kell a vállalati stratégiába. A vállalat stratégiai tervezete és üzleti terve (vagy üzletági tervei) összehangolt, összeépülő projektumok, de egymással sem azonosak, a marketingterv pedig nekik alárendelt, alsóbb szintet képez. Mindhárom terven ugyanaz az öt szempont vonul végig:  1. alapkontúrt adni a tervtartalomnak, meghatározni a terv tárgyát, a terv-fókuszt; 2.  a célokat pontosítani, mérhetőségüket tematizálni, ellenőrzésük  módját előírni; 3.  célok szerinti erőforrás-elosztás (emberi és tárgyi);  4. versenyelőnyök és forrásaik azonosítása,  veszélyeztetettségeik számbavétele; 5. szinergiaforrások azonosítása – ilyen forrás a különböző szintű tervek (vállalati misszió és marketingfilozófia) harmonizációja is, illetve a piacorientációs tényezők közti viszony javítása (felsővezető, részlegek stb.).

             A marketingtervek két fő típusa: az új termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó  és a már piacon lévő termékekre vonatkozó éves marketingterv.

 

A Mildura Nonprofit Bt. az EU és Magyarország Kormánya támogatásával az Észak-Magyarország Régió hátrányos helyzetű területeken működő vállalkozásainak nyújt segítséget a GINOP-5.1.7-17-2019-00222 számú pályázat keretén belül.

Kapcsolódó oldal:
StartMa
A marketing-kommunikációs politika alapjai – a tervezési körültekintés

(X)
Szeéchenyi 2020 ESZA